Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Новини по програми и проекти

Начало | Новини по програми и проекти | Комитетът за наблюдение на Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ проведе първото си заседание

Комитетът за наблюдение на Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ проведе първото си заседание

14.03.2023
Комитетът за наблюдение на Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ проведе първото си заседание

Кметът на община Самоков и член на УС на НСОРБ взе участие в заседанието на Комитета за наблюдение на Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027. Членовете на Комитета разгледаха методологията и критериите за подбор на операции по процедури, насочени към Министерствата на иновациите и растежа  и  на електронното управление. Бяха дискутирани и предварителната оценка на финансовите инструменти за периода 2021-2027 и бе приета  Индикативната годишна работна програма (ИГРП) за 2023 г.

Програмата е насочена към изграждането на ефективна и устойчива екосистема на научните изследвания и иновациите, на електронното управление, и на националната киберсигурност, в това число и за справяне с кризисни и извънредни ситуации.

Средствата по програмата са насочени към развитие на центровете за компетентност и центровете за върхови постижения, изградени по ОП НОИР (2014-2020 г.), подкрепа за изпълнение на стратегически ангажименти на България по отношение на Зелената сделка, синята икономика, нисковъглеродната и кръговата икономика и за научноизследователски проекти с регионално значение за по-слабо развитите региони. Фокус на Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 е повишаването на сигурността и качеството на публичните услуги, чрез осигуряване на високи нива на киберсигурност и киберзащита и внедряване на иновации, основани на данни, във вътрешните за администрацията процеси. Сред потенциалните бенефициенти на Програмата са и общините.