Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Новини по програми и проекти

Начало | Новини по програми и проекти | Изтича срокът за кандидатстване по Програмата за сътрудничество със Северна Македония

Изтича срокът за кандидатстване по Програмата за сътрудничество със Северна Македония

14.09.2023
Изтича срокът за кандидатстване по Програмата за сътрудничество със Северна Македония

На 15 септември 2023 г.23:59 ч.,  изтича крайният срок за кандидатстване по поканата за набиране на инвестиционни проекти по Програма Интеррег (VI-A) ИПП България – Северна Македония 2021- 2027: http://www.ipa-cbc-007.eu/bg/2021-2027-news/otvorena-pokana-za-nabirane-na-investicionni-proekti-po-prioritet-1-po-zelen.

Поканата е в рамките на Програмен приоритет 1 „По-зелен граничен регион“,  специфична цел „Подобряване на защитата и опазването на природата, биоразнообразието и зелената инфраструктура, включително в градските райони, и намаляване на всички форми на замърсяване“.  Целта й е да се идентифицират проектни предложения, с принос за развитието на „зелена“ инфраструктура в градските и крайградските райони.

Допустими кандидати по покана са:

  • Публични организации;
  • НПО/организации с нестопанска цел, осъществяващи дейности в сферата на екологията, опазването на околната среда и биоразнообразието, образованието и други дейности, с регистрация не по-късно от две години преди настоящата покана;
  • университети или други академични/образователни/обучителни институции.

Задължително е партньорството между 2-ма кандидати по един от всяка страна на граничния регион. Максималният брой партньори, включително асоциираните партньори в даден проект, не трябва да надвишава 4, включително водещия партньор. Всеки кандидат може да участва само в 1 проект, като водещ партньор или като партньор.

Общият бюджет на поканата е  4 561 091 евро. Всеки проект следва да е в рамките между 500 000 евро и 1 млн. евро. В инвестициите трябва да преобладава зелената инфраструктура, а инвестиционният компонент (строителство или строителство и доставки) на всеки проект следва да е поне 65% от общите му разходи.