Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Новини по програми и проекти

Начало | Новини по програми и проекти | Изпълнение на процедурата за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд по ПВУ

Изпълнение на процедурата за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд по ПВУ

24.05.2023
Изпълнение на процедурата за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд по ПВУ

Във връзка с постъпили въпроси относно изготвянето на обобщена количествено-стойностна сметка (КСС) по окрупнени показатели като част от задължителните документи за кандидатстване (съгл. т. 19 „Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване“ от Насоките за кандидатстване) по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ към инвестиция „Енергийна ефективност в сграден фонд“, финансирана по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост, Структурата за наблюдение и докладване (МРРБ) обръща внимание на всички общински администрации, че в качеството им на Водещ партньор отговарят за изготвянето и представянето на обобщената КСС пред МРРБ - Съобщение във връзка с изпълнение на процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – eтап I” | МРРБ (mrrb.bg)

При подготовката на обобщените КСС, общинските администрации следва да се съобразят с реалната пазарна ситуация и да не допускат изготвянето и подаването на предложение за изпълнение на инвестиции със занижена стойност на разходите. Подаването на проект, чиято стойност не е съобразена с пазарните нива, води до значителен риск от прекратяване на договора за БФП в етапа на изпълнение или до необходимост Водещите партньори да осигурят допълнително финансиране със собствени средства за изпълнението на всички необходими дейности.