Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Новини по програми и проекти

Начало | Новини по програми и проекти | Изменение на ИГРП за 2024 г. на ПРР

Изменение на ИГРП за 2024 г. на ПРР

02.04.2024
Изменение на ИГРП за 2024 г. на ПРР

На Новини - Програма "Развитие на регионите" 2021-2027 (bgregio.eu) е публикувано изменение на Индикативната годишна работна програма (ИГРП) за 2024 г. на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 (ПРР).

Изменението в ИГРП касае процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, вкл. справяне с енергийната бедност“ по Приоритет 4 „Справедлив преход“.

По процедурата, която ще е чрез подбор на проекти се увеличава бюджета, който от 186 594 679 лв. става 196 415 454 лв. Изменя се и датата на обявяването й - от първо тримесечие на второ тримесечие на 2024 г.

Допустими кандидати по бъдещата процедура са: общините от областите Кюстендил, Перник и Стара Загора, както и общините: Нова Загора, Ямбол, Симеоновград, Харманли, Тополовград, Димитровград, Хасково, Елхово, Сливен и Тунджа (прилежащи към Област Стара Загора, съгласно одобрения Териториален план за справедлив преход).

Допустими за подкрепа, ще са дейности по изпълнение на мерки за енергийна ефективност.

Мотив за измененията, е необходимостта от допълнително време за одобряването на Методологията и критериите за подбор на проектни предложения по процедурата, от Подкомитетите по справедлив преход и Комитета за наблюдение на ПРР.