Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Новини по програми и проекти

Начало | Новини по програми и проекти | Голям интерес към първия съвместен Информационен ден по процедурата за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)

Голям интерес към първия съвместен Информационен ден по процедурата за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)

17.07.2023
Голям интерес към  първия съвместен Информационен ден по процедурата за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)

Близо 200 участници от Северен централен и Северозападен регион за планиране се включиха в първия съвместен Информационен ден по процедурата за кандидатстване с интегрирани териториални инвестиции (ИТИ), който се проведе от Управляващия орган на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. онлайн на 13 юли.

Водещата програма по прилагане на новия регионален подход е Програма „Развитие на регионите“ (ПРР) 2021-2027г.

Представени бяха Механизмът за изпълнение на интегрираните териториални инвестиции и новият регионален подход. Единните указания са разработени съвместно от Управляващите органи на 6-те програми за споделено управление на европейски средства в България през програмен период 2021 – 2027 г., които ще участват във финансирането и изпълнението на новия регионален подход. Това са Програма „Развитие на регионите“, Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“, Програма „Образование“; Програма „Околна среда“ и Програма „Развитие на човешките ресурси“ .

Различните възможности за комбиниране на идеи, включващи мерки за разрешаване на регионални ключови проблеми, бяха посочени като добри примерни концепции за ИТИ. В тяхното разработване и изпълнение трябва да участват като партньори представители на национални институции и местни общности, бизнеса, НПО, научни среди, гражданско общество. Обединяването на усилията на всички партньори и активното им ангажиране в процеса е ключово за постигане на успех на новата регионална политика.

Всички концепции трябва да отговарят на утвърдените Единни указания за кандидатстване с концепции за Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) и да бъдат подадени през електронната система ИСУН по отворената в момента процедура за кандидатстване.

По време на дискусията в информационния ден бяха уточнени детайлите, свързани с етапите за кандидатстване, изискванията за подготовка на концепции за ИТИ, които да участват в процедурата за подбор на регионално ниво, съответствието с нормативните стратегически документи и др. След приключването на процедурата за подбор на концепции за ИТИ, предстои разработване на изисквания и правила за подготовка, подаване, оценка, предоставяне на финансиране и изпълнение на конкретните проектни предложения, включени в класираните концепции. Те ще бъдат предмет на отделни насоки за кандидатстване, разработени от съответните Управляващи органи на участващите програми, стана ясно по време на събитието.

Съвместният информационният ден е първия от поредицата събития, планирани в информационната кампания „Готови ли сте за ИТИ?“, която се провежда от УО на ПРР 2021-2027 г. за всички региони в страната.

На 18 юли ще се проведе онлайн съвместен информационен ден за заинтересованите страни от Североизточен регион (СИР). На 21 юли е планиран присъствен информационен ден в град Бургас за Югоизточен регион (ЮИР). На 26 юли кампанията завършва със съвместен информационен ден за представителите на Южен централен и Югозападен регион за планиране.

Повече информация за ПРР 2021-2027 г. и ИТИ може да откриете на https://bgregio.eu/wps/portal/operativna-programa/iti/iti.funding.opportunities и на сайта на МРРБ https://www.mrrb.bg/.