Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Новини по програми и проекти

Начало | Новини по програми и проекти | Eлектронно подписване на договори за БФП по ОПРР 2014-2020

Eлектронно подписване на договори за БФП по ОПРР 2014-2020

02.06.2023
Eлектронно подписване на договори за БФП по ОПРР 2014-2020

Считано от 1 юни 2023 г.,  Управляващият орган (УО) на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР), преминава към изцяло електронно подписване на административни договори за безвъзмездна финансова помощ (АДБФП): https://www.eufunds.bg/bg/oprd/node/1276.

АДБФП ще се изготвят в .pdf формат, ще се съгласуват в рамките на УО на ОПРР и ще бъдат изпращани за подпис към бенефициентите посредством Автоматизираната информационната система за управление на документооборота „Акстър офис“. Към всеки изпращан АДБФП ще има придружително писмо, с указания за подписването от страна на бенефициента, като след електронното подписване, документа следва да бъде върнат/изпратен в УО на ОПРР, за да бъде регистриран и в последствие въведен в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020). Аналогична ще бъде и процедурата по сключване на изменения чрез анекс и прекратявания на АДБФП чрез допълнителни споразумения.

Чрез актуализиране на процедурата по подписване на АДБФП се цели оптимизиране на процесите, както за служителите на УО, така и за бенефициентите по ОПРР 2014-2020.