Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Новини по програми и проекти

Начало | Новини по програми и проекти | ЕК одобри годишния доклад на ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" за 2021 г.

ЕК одобри годишния доклад на ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" за 2021 г.

25.07.2022
ЕК одобри годишния доклад на ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" за 2021 г.

На  20 юли 2022 г.,  службите на ЕК одобриха Годишния доклад за изпълнение  на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. (ОПТТИ) https://www.eufunds.bg/bg/optti/node/10534 .   

Според информацията от публикувания Доклад на: https://www.eufunds.bg/sites/default/files/uploads/optti/docs/2022-07/OPTTI_Implementation_report_2021.pdf ,  към 31.12.2021 г. 87% от финансовия ресурс по ОПТТИ е предоставен под формата на безвъзмездна финансова помощ, което представлява над 1,56 млрд. евро.

По Програмата са подадени общо 91 проектни предложения, от които на 66 е предоставена БФП. Стойността на сключените договори с изпълнители по проектите, допустими за финансиране от програмата, към края на 2021 г. достига почти 1,43 млрд. евро, което е 79,9% от бюджета. Стойността на сертифицираните средства към 31.12.2021 г. е  приблизително 930 млн. евро или 51,9% от средствата по програмата.

 

Отчетените постижения през 2021 г.  по отделните проекти на програмата са:

  • В железопътния сектор стартира изграждането на системите за сигнализация и телекомуникации по проект „Пловдив - Бургас, Фаза 2,“, както и модернизацията на участъка „Оризово – Михайлово“;
  • В областта на пътния сектор продължават строителните дейности по АМ „Струма“ -Лот 3.1 и тунел Железница, като общият напредък в изпълнението на проекта е над 90%;
  • През 2021 г. успешно завърши изпълнението на Етап II на Линия 3 на Софийското метро. В рамките на проекта са изградени метроучастък с дължина 3,8 км, 4 нови метростанции и жп спирка. Също така бяха въведени в експлоатация автоматични перонни преградни врати за 5 метростанции от Линия 1 и Линия 2 на метрото;
  • Към края на 2021 г. приключиха й сключените договори
    по проекта за подобряване на корабоплаването по р. Дунав.