Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Новини по програми и проекти

Начало | Новини по програми и проекти | 43 проекта за реконструкция и рехабилитация на общински пътища по подм. 7.2 от ПРСР 2014-2020 минават на последна оценка

43 проекта за реконструкция и рехабилитация на общински пътища по подм. 7.2 от ПРСР 2014-2020 минават на последна оценка

10.07.2023
43 проекта за реконструкция и рехабилитация на общински пътища по подм. 7.2 от ПРСР 2014-2020 минават на последна оценка

Държавен фонд „Земеделие“-Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) приключи оценката за „Административно съответствие и допустимост“ на 44 проектни предложения по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.019 – Пътища „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014 – 2020 г.  От тях 43 проекта преминават към последен етап - „Техническа и финансова оценка“. 
След приключване на процедурата по обжалване, на допуснатите до последния етап проектни предложения ще бъде извършена „Техническа и финансова оценка“. Бенефициерите, чиито инвестиционни предложения са преминали успешно този етап, ще получат писма за одобрение. Допустимите кандидати ще бъдат поканени за сключване на административни договори по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020 г.