×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Новини по програми и проекти

Начало | Новини по програми и проекти | Четири общини с проекти за изкуства и култура

Четири общини с проекти за изкуства и култура

24.11.2022
Четири общини с проекти за изкуства и култура

Програмният оператор на Програма „Културно предприемачество, наследство, сътрудничество“ публикува списък на проектните предложения, одобрени за финансиране по Първата покана на Резултат 3 „Подобрена информираност за изкуства и култура на етнически и културни малцинства (фокус върху ромите)“ https://www.eeagrants.bg/programi/kultura/novini/odobreni-za-finansirane-proektni-predlozheniya-po-rezultat-3-%E2%80%9Epodobrena-informiranost-za-izkustva-i-kultura-na-etnicheski-i-kulturni-malczinstva-(fokus-vrxu-romite)%E2%80%9C.

От общо одобрените проекти предложения, 4 са на общините Радомир, Монтана, Чипровци и Бойчиновци.

Общата стойност на общинските проекти е близо 557 хил. лв. Проектите, които ще се реализират са свързани с изграждането на артистично ателие, културни пътеки на приятелството и подобряване информираността за изкуства и култура на ромите.