Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Новини по програми и проекти

Начало | Новини по програми и проекти | 165 са депозираните концепции по ИТИ подхода

165 са депозираните концепции по ИТИ подхода

28.09.2023
165 са депозираните концепции по ИТИ подхода

На 27 септември 2023 г. в 17.30 часа приключи набирането на проектни концепции по процедура BG16FFPR003-2.001„Концепции за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ)“.

По поканата, която е с бюджет от над 2.6 млрд. лв., разпределен както по финансиращи подхода ИТИ програми, така и по региони за планиране, са подадени 165 предложения: ИСУН 2020 (eufunds.bg)

Съгласно наличната в медийното пространство информация, депозираните от общините концепции са насочени към икономически растеж и индустриална инфраструктура, подобряване на средата за живот, развитие на човешкия потенциал и транспортна свързаност, здравна грижа, социална инфраструктура, устойчива мобилност, култура, туризъм и спорт и др. Общините са кандидатствали по процедурата в партньорства или са се включили в такива с университети, училища, болници и др. заинтересовани страни, като при някои от концепциите участващите партньори са над 25 на брой, в т.ч. и от съседни ни държави.

Следващо кандидатстване по аналогичната процедура, се планира в началото на 2024 година.