Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Новини по програми и проекти

Начало | Новини по програми и проекти | 151 проекта по Програмата за Черноморския басейн 2021 - 2027

151 проекта по Програмата за Черноморския басейн 2021 - 2027

11.07.2023
151 проекта по Програмата за Черноморския басейн 2021 - 2027

На 4-ти юли приключи набирането на проекти по първата покана по Програма Интеррег NEXT Черноморски басейн 2021 – 2027.

Подадени са 151 проектни предложения, от които 93 по т.нар. регулярни проекти и 58 за дребномащабни инвестиции. В проектните предложения участват общо 642 партньори, като заявената от Програмата подкрепа е за 125 млн. евро - Summary of the 1st calls for proposals under the Interreg NEXT Black Sea Basin Programme (blacksea-cbc.net).

Най-голям е броят на кандидатите, които проявяват интерес към реализиране на проекти, които да допринесат за опазването на природата, биоразнообразието и зелената инфраструктура и намаляването на всички форми на замърсяване.

Разпределението на депозираните проектни предложения по приоритети и специфични цели:

 • Приоритет 1: Син и интелигентен регион:
 • СЦ 1.1 Развитие и подобряване на капацитета за научни изследвания и иновации:
  • Регулярни проекти: 20 депозирани на обща стойност 21 915 456 евро;
  • Дребномащабни проекти: 9 депозирани на обща стойност 3 578 928 евро;
 • СЦ 2.4. Насърчаване на адаптирането към изменението на климата и предотвратяване на риска от бедствия:
  • Регулярни проекти: 34  депозирани на обща стойност 38 563336 евро;
  • Дребномащабни проекти: 15 депозирани на обща стойност 6 348 549 евро;
 • Приоритет 2: Чист и зелен регион:
 • СЦ 2.7. Подобряване на защитата и опазването на природата, биоразнообразието и зелената инфраструктура:
  • Регулярни проекти: 39  депозирани на обща стойност 40 733 782 евро;
  • Дребномащабни проекти: 34 депозирани на обща стойност 14 024 539 евро.

През периода юли-декември 2023 г., предстои административната проверка и проверката за допустимост, както и оценката на качеството на подадените проекти.

По поканата, разполагаемият бюджет за регулярните проекти е 26 610 390 евро, а за дребномащабните интервенции възлиза на 5 913 420 евро.