Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Информация за актуални събития

Начало | Международно сътрудничество | Съвет на европейските общини и региони | Информация за актуални събития | Местните власти обсъждат предизвикателствата на зелените политики

Местните власти обсъждат предизвикателствата на зелените политики

28.04.2023
Местните власти обсъждат предизвикателствата на зелените политики

На 27 и 28 април 2023 г. в Солун се проведе традиционната среща на Генералните секретари и директори на Съвета на европейските общини и региони (СЕОР). Домакин на събитието бяха Асоциацията на общините в Гърция – KEDE и кметът на град Солун, Константинос Зервас.

В приветствието си той подчерта, че градовете са ключа към изпълнението на всички политики и без тях ЕС няма как да постигне целите си. Кметът на Солун сподели за плановете на града в сферата на екологичния и цифров преход. Общината работи активно за трансформирането на Солун в интелигентен град  и разполага за това с ресурс от 20 милиона евро. До лятото на настоящата година се очаква подновяване на цялостното улично осветление в града, реновират се публични сгради, цифровизира се и администрацията. Кметът Зервас подчерта и необходимостта от съвместното справяне с общите за региона предизвикателства – миграция, климатичните промени, управление на отпадъците и други.

Основната дискусионна тема на срещата бе предизвикателствата и бариерите пред местните власти в изпълнение на Зелената сделка и възможностите за съчетаване на усилията на ниво СЕОР.

В последвалата дискусия Изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева подчерта: „Общините са двигателят на зеления преход - от инвестициите по места, през трансформацията на услугите, до дейностите в посока промяна поведението и манталитета на гражданите и подкрепата за придобиване на нови умения“. Тя изтъкна ролята на сдруженията на местните власти за подкрепата на общините в прехода чрез консултации, обмен на добри практики и знания, обучения и застъпническа дейност.

Сред основните предизвикателства за българските местни власти изпълнителният директор на НСОРБ очерта политическата несигурност в страната и липсата на ясно осъзнаване за това кой и как ще модерира целия процес по изпълнението на Зелената сделка, включително участието на местните власти.

Силвия Георгиева сподели с колегите си директори на асоциации на общините, че през този програмен период страната ни разполага с много голям безвъзмезден ресурс, включително за екологичен и цифров преход. В същото време успешното му използването е въпрос на сериозен финансов мениджмънт и ясна политическа визия от страна на централната власт, което е сериозно предизвикателство за страната ни към момента. 

Сред основните говорители в дискусията по Зелената сделка бе Марку Маркула - президент на Хелзинския регион, член на Европейския комитет на регионите. Той сподели с участниците за работата на Европейския комитет на регионите по темата, като акцентира върху настоящите преговори за промени в директивата за отпадъчните градски води.  Маркула също се присъедини към призива за съвместни усилия за справяне с екологичните предизвикателства, както и активното включване на гражданите в този процес.  В същото време посочи, че преходът следва да разглежда и икономическата перспектива и да бъде базиран на реални разчети. Марку Маркула подчерта, че иновациите следва да са не само технологични, но и такива, които променят самото общество. 

Президентът на Хелзинкският регион сподели част инициативите на европейско ниво за подпомагане на местните власти в зеления преход като Конвента на кметовете, Споразумението за зелен град, които предоставят редица добри практики за ускоряване на прехода.

Сред предизвикателствата той открои актуализациите на националните планове за климата в някои държави-членки на ЕС и говори за основните пропуски, които се отчитат в тях, включително липсата на ангажиране на местните власти в проектирането им.

По отношение на директивата за отпадъчните води Маркула посочи, че тя ще доведе до огромни инвестиции за преобразуване на съществуващи пречиствателни системи или изграждане на нови, независимо от местните особености.

Директорите на асоциациите на местните власти  имаха възможност да се запознаят с конкретни примери за прилагане на Европейската зелена сделка от страна на община Козани в Гърция, която е един от одобрените 100 климатично-неутрални и интелигентни градове.

В дневния ред на заседанието бяха програмата на предстоящото заседание на Политическия комитет на организацията в Грузия, като участниците подкрепиха отделянето на повече време за политическа дискусия. Бе представен напредъка по подготовката на позиции на СЕОР за кръговата икономика, бъдещето на политиката на сближаване и структурата на пазара на електроенергия. Директорите на асоциации на местните власти се ангажираха да представят становищата на представляваните от тях организации в процеса на подготовка на документа.

През вторият ден на събитието основен акцент бе сътрудничеството между организациите, членуващи в СЕОР, в това число по инициативите за подкрепа на Украйна, за пострадалите от земетресенията в Турция и Сирия, дейността на Platforma и ОГМВ.

Генералният секретар на Съюза на турските общини Хайри Барачлъ представи проект за възстановяване на засегнатите от земетресенията територии в Турция. Проектът е съобразен с всички цели за устойчиво и интелигентно развитие на градовете. Той подчерта, че е важно визията да има насоченост към бъдещето, като освен осигуряването на необходимите системи за управление и контрол и използване на съвременни материали, също толкова важно е обединяването на усилията и поемането на колективната отговорност от всички отговорни институции и професионалисти – местни и централни власти, инженери, строители, банкови институции и гражданите.

В заключителната част директорите на асоциации бяха запознати и с инициативите на СЕОР, свързани с  на предстоящите избори за европейски парламент (2024 г.).