Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Информация за актуални събития

Начало | Международно сътрудничество | Съвет на европейските общини и региони | Информация за актуални събития | Интелигентните решения в процеса на адаптация към изменението на климата – фокус на Политическия комитет на СЕОР

Интелигентните решения в процеса на адаптация към изменението на климата – фокус на Политическия комитет на СЕОР

05.07.2022
Интелигентните решения в процеса на адаптация към изменението на климата – фокус на Политическия комитет на СЕОР

 

На 4 и 5 юли в Болоня се проведе редовното заседание на Политическия комитет на Съвета на европейските общини и региони (СЕОР). Делегацията на НСОРБ бе представлявана от кмета на община Пещера – Йордан Младенов, председателя на Общински съвет-Бургас – Севдалина Турманова, и председателя на Общински съвет-Черноочене – Бедрие Газиюмер.

Делегатите обсъдиха използването на изкуствения интелект в борбата с изменението на климата. Всички участници бяха единодушни, че достъпната и актуална информация за климатичните проблеми може да подкрепи местните лидери при разработване на адекватни стратегии и планове.

Министърът на образованието на Италия Патрицио Бианки поздрави участниците и подчерта, че днес ЕС трябва да поеме политическата отговорност за действия в борбата с глобалните климатични проблеми с единни усилия на всички власти. Той посочи възможностите на Европейският център за средносрочни метеорологични прогнози, които се намира в Болоня.

В дискусията бяха представени интелигентни решения в процеса на адаптация към изменението на климата. Представителят на Съвместния изследователски център на ЕК посочи, че 90% от наличните бази данни, свързани с климата, не се използват целенасочено. Именно изкуственият интелект може да свърже данните в единна система, която да дава реална информация на взимащите решения. Сред другите акценти бяха възможностите за създаване на нови работни места, за обучение, за развитие на изследователската дейност, увеличаване на инвестициите за извличане и предоставяне на данни и анализи, съобразени с нуждите на потребителите. Участниците поставиха въпроса за безвъзмездното ползване на наличните данни, нуждата от повече експертен капацитет на местно ниво, повишаване на осведомеността сред гражданите за възможностите да се предпазят от природни бедствия и др.

Делегатите се запознаха с процедурите за обновяване на органи на СЕОР за следващия мандат 2023 – 2025 г. Очаква се асоциациите да представят своите номинации до 3 ноември 2022 г. при спазване на минимум 40% представителство по пол. Предстоящата дискусия за актуализацията на устава на организацията ще бъде подготвена от генералните секретари и директори на асоциациите преди заседанието на ПК през декември в Париж. Потвърден бе подходът за разделяне на техническите от политическите изменения.

В обсъжданията по основните тематични направления и приоритети делегатите бяха запознати с изпълнението на програмата за 2022 г. до този момент. Основен фокус е поставен върху механизма за възстановяване и устойчивост, развитието на градовете и селските райони, цифровизацията, социалния диалог, целите за устойчиво развитие, енергията от възобновяеми източници, вълната за обновяване, изменението на климата, международното сътрудничество, миграцията, равенството между половете, младежта. Председателят на СЕОР Стефано Боначини призова участниците за мислят за необходимостта от втори план за възстановяване и устойчивост, свързан най-вече с повишените цени на горивата и ресурсите.

Поставена бе и темата за дейността на СЕОР в подкрепа на градовете и местните власти в Украйна от започването на военните действия. Още на 24 февруари CEОР публикува изявление по темата, подписано от над 800 политически представители от цяла Европа. CEОР стартира специална група и бюлетин за улесняване на обмена между украински и други европейски изборни представители. Организацията подкрепи и инициатива на Конгреса на местните и регионалните власти на Съвета на Европа: платформата Cities4Cities, а заедно с Комитета на регионите постави началото на Европейски алианс на градовете и регионите за възстановяване на Украйна. Политическият комитет одобри решението за освобождаване от членски внос през 2022 г. на двете украинските асоциации, членове на СЕОР. Домакините от Болоня подчертаха, че от всички украински бежанци в Италия около ¼ се намират в регион Емилия Романя и в момента се работи активно за интеграцията на децата в образователната система.

В заседанието на СЕОР участва с презентация и кметът на украинския град Житомир – Серхий Сукхомлин. Той благодари на СЕОР и на всички асоциации за оказаната помощ. Кметът представи данни за разрушенията от руската инвазия, в т.ч.: 116 000 жилищни сгради, 2000 образователни институции, 24 000 км пътна мрежа, 350 медицински заведения и др.

Делегатите обсъдиха темата за ревизията на Хартата за равнопоставеността и разширяване на обхвата й с целите за устойчиво развитие и околната среда, цифровизацията, влиянието на COVID и правилата за обществените поръчки. Говорителите подчертаха, че сред основните проблеми в сферата е равнопоставено заплащане, осигуряването на достатъчно услуги за деца за по-добро съвместяване на трудовите и семейните задължения на родителите.

Политическият комитет се запознат и с работата на СЕОР по предложението за директива на ЕС за борбата с насилието срещу жени и домашното насилие. Изготвена е позиция, съдържаща 3 ключови послания: 1) по-всеобхватно признаване на ролята на поднационалните власти и подсилването на многостепенния подход на сътрудничество; 2) справяне с насилието срещу жените в политиката чрез конкретни разпоредби и наказания 3) въвеждане и хармонизиране на общи протоколи за събиране на данни в държавиичленки, вкл. на местно и регионално ниво.

Представена бе и възобновената дейност на Комитета на млади изборни лица на СЕОР. Това е платформа за обмен на добри практики и политики на местно, регионално и европейско ниво между европейските изборни представители по теми, свързани с устойчивото териториално развитие и работата на CEОР. В следващите месеци усилията ще са съсредоточени върху разширяването на състава, за да се позволи възможно най-доброто представителство на членовете на CEОР, както и върху предлагането на нови дейности в рамката на тази мрежа.

Вторият ден бе посветен на обновяването на институционалните органи на Обединени градове и местни власти (ОГМВ), което ще се случи през октомври за заседанието в Южна Корея. Предварително ще бъдат номинирани лицата за ръководни позиции в организацията.  

Представен бе проектът Inclucities, който има за цел да подобри политиките за интеграция с участието на мигрантските общности и местните заинтересовани страни. Ще се изгради партньорска схема за обмяна на опит между градовете и сдруженията на местните и регионалните власти.

На 26 и 27 септември в Брюксел ще се проведе ритрийт на СЕОР, на който ще се обсъдят и приоритетите на организацията за периода 2023 – 2024 г., за да се изработи работна програма на организацията. До края на годината предстои и заседанието на Политическия комитет в Париж.