×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Нашите представители

СЪСТАВ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕЛЕГАЦИЯ В
ЕВРОПЕЙСКИЯ КОМИТЕТ НА РЕГИОНИТЕ


мандат 2020 – 2025 г.


/съгласно РМС № 787/2019 г. и РМС № 449/2020 г./