Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Информация за актуални събития

Начало | Градовете и регионите призовават за финансиране на мерките в плана RePowerEU

Градовете и регионите призовават за финансиране на мерките в плана RePowerEU

19.07.2022
Градовете и регионите призовават за финансиране на мерките в плана RePowerEU

На 15 юли в Брюксел се проведе заседание на Комисията по околна среда, изменение на климата и енергетика (ENVE) на Европейския Комитет на регионите.
В него участваха и представителите на националната ни делегация, кметовете на общините Ловеч – Корнелия Маринова, Сливен – Стефан Радев, Рудозем – Румен Пехливанов, и общинският съветник от СОС – Малина Едрева.

Преди срещата на върха на ООН за климата COP27, която ще се проведе през ноември в Египет, Комисията прие проекти на становища по енергийния пакет за газа, водорода и метана, както и за ролята на градовете и регионите в глобалното управление на климата.
На пленарната сесия на Комитета на регионите през юни бяха представени набор от икономически, фискални и социални мерки за ускоряване на достъпа до зелените фондове, за подобряване на енергийните характеристики на сградите и за по-нататъшна подкрепа на уязвимите граждани и бизнеси да се справят с бедността в областта на енергетиката и мобилността. Членовете на комисия ENVE подчертаха, че икономическото възстановяване от пандемията, както и от войната в Украйна, не трябва да застрашава дългосрочните цели в областта на околната среда и климата. По-амбициозните цели за енергийна ефективност и енергия от възобновяеми източници, както е предложено в плана за възстановяване на Европа (REPowerEU), са от ключово значение за преодоляване на предизвикателствата пред енергийния сектор и негативното въздействие върху гражданите и икономиката.

Заседанието бе открито от председателя на комисията и на работната група Green Deal Going Local – Ката Туто, зам.-кмет на Будапеща. Госпожа Туто фокусира разговора върху най-голямата досега криза в енергийната система след инвазията на Москва в Украйна, нарастващите цени на енергия, които засягат сериозно всички потребители и засилват инфлационния натиск, който може да доведе до социална криза. Тя заяви, че в случай на пълно прекъсване на доставките преди зимата, ЕС трябва да покаже енергийната си солидарност в най-засегнатите територии. От първостепенно значение е, каза зам.-кметът на Будапеща, да се пести енергия и да се приемат мерки за финансиране на RePowerEU, плана за ускоряване на прехода към чиста енергия.

В становището по пакета „Енергетика“ и емисиите на газ, водород и метан се казва, че регулаторният набор ще бъде от критично значение за постигането на целите на пакета „Подготвени за цел 55“. В рамките на Европейския зелен пакт с Европейския законодателен акт за климата ЕС си е поставил обвързващата цел да постигне неутралност по отношение на климата до 2050 г. Като междинна стъпка ЕС пое ангажимент за намаляване на емисиите с най-малко 55% до 2030 г.
Комисията е на мнение, че настоящата криза не трябва да оказва влияние върху цените на енергията за потребителите. Основната цел следва да бъде тяхната защита чрез гарантиране на сигурността на доставките на газ и осигуряване на икономически предвидим енергиен преход.

Комисията прие становището ,,Към структурно включване на градовете и регионите в COP27“ на Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК). В него се призовава за запазване на амбициозните цели в областта на климата, предоставяне на неотложна широкомащабна реакция чрез ефективно обвързване на мерките за адаптиране и смекчаване на последиците. Европейският комитет на регионите призовава за структурно включване на местните и регионалните власти в COP 27. Със своята инициатива Green Deal Going Local КР цели да постави градовете и регионите в центъра на прехода на ЕС към неутралност по отношение на климата, за да могат да предприемат адекватни действия и да реализират проекти, финансирани от ЕС, в местните общности в целия Европейски съюз.