×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Информация за актуални събития

Начало | Международно сътрудничество | Комитет на регионите | Информация за актуални събития | Достъпът до интернет и цифрови услуги – жизнено важни за постигане на териториално сближаване в ЕС

Достъпът до интернет и цифрови услуги – жизнено важни за постигане на териториално сближаване в ЕС

11.07.2022
Достъпът до интернет и цифрови услуги – жизнено важни за постигане на териториално сближаване в ЕС

На заседанието на Комисията по икономическа политика (ECON) на Европейския комитет на регионите (КР), проведено на 8 юли, бе дискутирана темата за цифровото разделение и новото му измерение, което се разкри в пандемията от COVID-19.

Освен разликите между добре свързаните градски райони и от другата страна – селските и отдалечените, различията вече са по отношение на възможностите за ползване на обогатено, достъпно и сигурно цифрово пространство с пълен асортимент от услуги.

Пандемията разкри потенциала на решения в областите на иновативната телемедицина, грижите от разстояние и роботиката, които осигуряват помощ на пациентите от разстояние по домовете им.

В заседанието на комисията участваха кметовете на Гоце Делчев и Горна Оряховица – Владимир Москов и Добромир Добрев. Те подкрепиха основното послание от заседанието, че националните, регионалните и местните власти на ЕС трябва да засилят сътрудничеството, за да гарантират адекватен достъп до интернет и цифрови услуги в ключови области като здравеопазване, образование, обществени услуги, социално приобщаване. Огромните възможности на цифровите технологии, съчетани с подходящи умения и компетентности, оказват огромно въздействие върху сближаването в ЕС и могат да повлияят на целите за цифрово десетилетие до 2030 г.

Проектостановище на Комисията предлага добавянето на цифровото измерение към определението за икономическо, социално и териториално сближаване, признато в Договорите за ЕС, както и ясна цифрова концепция за по-слабо развитите региони, за да могат да наваксат с бързата цифрова трансформация. Членовете на КР призоваха за предоставяне на необходими ресурси, така че да могат да инвестират повече в цифровизацията, да предоставят умения и обучение на гражданите и в крайна сметка да развият по-силен цифров капацитет.

Докладчикът Гаетано Армао, заместник-председател и регионален министър на икономиката на региона на Сицилия, заяви: „Имаме възможност да осъществим еко-цифров преход. Не можем да имаме едното без другото. Това е решаваща политика за възстановяването на Европа и се фокусира върху съществената роля, която технологиите играят в нашия живот: транспорт, администрация, иновации, околна среда“.

Членовете на ECON приеха и проектостановище по Европейския законодателен акт за интегралните схеми. В него се изтъква значението на микрочиповете за постигане на целите на Европейската зелена сделка и необходимостта от динамично и устойчиво производство на полупроводници. В момента Европа осигурява под 10% от световното производство и зависи силно от доставчици от трети държави.

Настоящата криза разкри структурни слабости в европейските вериги за добавена стойност. Местните и регионалните власти настоятелно призовават да се инвестира повече в прилагането на пакета „Европейски законодателен акт за интегралните схемите“, като се надгражда на първо място върху съществуващите клъстери и екосистеми. Градовете и регионите могат да играят основна роля в този процес, като обединяват всички участници за по-нататъшно развитие на местните производствени и изследователски центрове и съоръжения.

Инициативата има за цел да укрепи способностите на ЕС в областта на полупроводниковите технологии и иновациите и да гарантира водещата роля на Европа. Тя ще гарантира внедряването в цяла Европа на авангардни инструменти за проектиране на полупроводници, пилотни линии за създаване на прототипи на следващото поколение интегрални схеми и съоръжения, както и инженерни способности в областта на квантовите интегрални схеми.

Докладчикът Томас Шмид, министър на регионалното на провинция Саксония, заяви: „Законодателният акт за европейските интегрални схеми е правилната инициатива в точния момент. Трябва да продължим да консолидираме силните си страни в ЕС и да насърчаваме научноизследователската и развойна дейност на новите технологии. ЕС трябва да предостави повече средства и да се фокусираме върху обучението на квалифицирани работници“.

Мартине Пинвил, докладчик по становището за географските означения в ЕС, член на Регионалния съвет на парижкия регион Нувел-Аквитания, приветства предложението на Европейската комисия за признаване на запазена марка за географски произход на промишлени и занаятчийски стоки, по подобие на приетите за селскостопански продукти. Инициативата бе на Комитета на регионите, представена през 2021 г. и насочена към защита на промишлени и занаятчийски продукти, които често са част от идентичността на европейските градове и региони.