Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Консултативни материали

Начало | За общините | Консултативни материали | Допълващи механизми или възможности за осигуряване на дърва за местното население и общински заведения

Допълващи механизми или възможности за осигуряване на дърва за местното население и общински заведения

15.09.2022
Допълващи механизми или възможности за осигуряване на дърва за местното население и общински заведения

Смяна на предназначението, в горски територии, на земеделски земи, придобили характеристики на гора

Във връзка с нарасналото търсене на дърва за огрев и задоволяване на нуждите на местните хора Министерството на земеделието със свое официално писмо от 07.09.2022 г. ни припомня разнопосочната държавна политика по отношение на поземлените имоти, придобили характеристика на гора, но отразени в кадастралната карта като земеделски земи.

Предвид текущата обстановка ръководството на Министерството на земеделието препоръчва възможността, предвидена в чл. 81 от Закона за горите, за подобни имоти да се осъществи смяна на предназначението в горски територии. Вследствие тази процедура въпросните територии ще се стопанисват по реда на Закона за горите, в т.ч. чрез устойчиво и функционално ползване за целите на местните общности.

Министерството на земеделието изразява готовност да съдейства на всички общини, които искат да предприемат действия в посочената насока, в т.ч. тясна административна и методическа подкрепа от съответните Регионални дирекции по горите. Подробният ред по осъществяване на цитираната процедура е достъпен тук.

            Почистване на речните корита

В допълнение, Министерството е издало указания до областните управители по почистване на речните корита и безвъзмездно предоставяне на добитата дървесина на уязвимите групи от населението в сътрудничество с местните власти. Указанията поясняват реда за почистване, добиване, маркиране, складиране и транспортиране на дървесината. При необходимост, съдействие при изпълнение на тези мероприятия съгласно Закона за водите и Закона за горите следва да се търси от съответните Регионални дирекции по горите. Указанията са достъпни тук.

            Почистване на зелени площи-общинска собственост

            Не на последно място, допълнително подсигуряване с дърва за огрев за общинските заведения може да се извърши чрез почистване от мъртва/излишна дървесна растителност на зелените площи – общинска собственост, както и на неотдадените общински пасища, мери и ливади (в т.ч. тези по чл. 19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи). Почистването на последните следва да е съобразено с Правилата за добра земеделска и екологична практика.