Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

За общините За общините

Консултативни материали

Начало | За общините | Консултативни материали
Нови отговорности на общините, възложени с промените в Закона за енергията от възобновяеми източници

Нови отговорности на общините, възложени с промените в Закона за енергията от възобновяеми източници

В изпълнение на законовите промени, Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) изготви Наръчник за процедурите при изграждане или...

28.03.2024 | виж още →
Добри практики при предварително обследване на сгради, предвидени за изпълнение на дейности по саниране

Добри практики при предварително обследване на сгради, предвидени за изпълнение на дейности по саниране

От Министерство на околната среда и водите напомнят за задължителната оценка за наличие на защитени видове при изпълнение на проекти за саниране...

13.03.2024 | виж още →
Прилагането на промените в ЗОП и на подзаконовите нормативни актове за насърчаване на чисти и енергийно ефективни пътни превозни средства

Прилагането на промените в ЗОП и на подзаконовите нормативни актове за насърчаване на чисти и енергийно ефективни пътни превозни средства

Амбициозната политика на Европейския съюз за въглероден неутралитет във всички сфери на обществения живот до 2050 г. предвижда всяка страна членка...

20.02.2024 | виж още →
Колективен достъп на общините през RegiX до регистрови справки на МОН и НЦИД от 12 февруари  2024 г.

Колективен достъп на общините през RegiX до регистрови справки на МОН и НЦИД от 12 февруари 2024 г.

НСОРБ внесе в Министерство на електронното управление заявление (писмо изх. № И-1990/29.11.2023 г.) за предоставяне на колективен достъп за...

13.02.2024 | виж още →
Мерки за укрепване капацитета на публичните администрации на ниво ЕС

Мерки за укрепване капацитета на публичните администрации на ниво ЕС

На 25 октомври 2023 г. Европейската комисия с комюнике анонсира мерки за укрепване на капацитета на публичните администрации на национално,...

27.10.2023 | виж още →
Технологиите, подпомагащи работата с деца с комуникативни проблеми

Технологиите, подпомагащи работата с деца с комуникативни проблеми

Доклад за актуалната ситуация по отношение на децата с увреждания и децата с комуникативни проблеми – нарушена или липсваща функционална реч, бе...

25.10.2023 | виж още →
Нови отговорности на общините при изграждане на ВЕИ мощности

Нови отговорности на общините при изграждане на ВЕИ мощности

На 11 октомври 2023 г. в Държавен вестник беше обнародван Законът за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници (може...

19.10.2023 | виж още →
Проучване на Хабитат България показва нуждата от дългосрочна национална жилищна стратегия

Проучване на Хабитат България показва нуждата от дългосрочна национална жилищна стратегия

В периода юли – август Хабитат България и Министерство на регионалното развитие и благоустройството проведоха онлайн проучване за развитието на...

16.10.2023 | виж още →
Указания за попълване на контекстните полета, при извършване на справки през RegiX и при създаване на справка в клиентското приложение на RegiX

Указания за попълване на контекстните полета, при извършване на справки през RegiX и при създаване на справка в клиентското приложение на RegiX

Информация за попълване на контекстни полета при извършване на справкa в RegiX Вид на услугата (вписва се...

28.07.2023 | виж още →
Доклад: Общинският жилищен фонд – състояние и потенциал

Доклад: Общинският жилищен фонд – състояние и потенциал

Фондация „Подслон за човечеството“/ Хабитат България в партньорство с Министерство нарегионалното развитие и благоустройството е изготвила доклад,...

28.07.2023 | виж още →