Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Европейско финансиране на общините 2021-2027 Европейско финансиране на общините 2021-2027

НДЕФ

Националният доверителен екофонд (НДЕФ) е основан през м. октомври 1995 г. Фондът управлява средства, предоставени целево от държавния бюджет, включително по силата на суапови сделки за замяна на “Дълг срещу околна среда” и “Дълг срещу природа”.

Средства също се набират от международна търговия с предписани емисионни единици (ПЕЕ) за парникови газове, от продажба на квоти за емисии на парникови газове за авиационни дейности, както и на средства, предоставени на база на други видове споразумения с международни, чуждестранни или български източници на финансиране, предназначени за опазване на околната среда в Република България.

НДЕФ отговаря за подбора и одобрението на проекти за финансиране, сключването на договори с бенефициентите на проекти след тяхното одобрение и осъществяване на мониторинг на тяхното изпълнение.

Повече информация: https://ecofund-bg.org/bg/%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb%d0%be/