Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Сърбия

Начало | Европейско финансиране на общините 2021-2027 | Европейски фондове 2021-2027 | Програми за териториално сътрудничество | Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Сърбия

Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Сърбия

Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Сърбия

Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррерг-ИПП България – Сърбия 2021 – 2027

Области в България: Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник, Кюстендил

Области в Сърбия: Борски, Зайчарски, Пиротски, Нишки, Топлички, Ябланички, Пчински.

Подкрепата по Програмата е насочена към постигането на следните приоритетни европейски цели:

  • По-конкурентоспособна и по-интелигентна Европа, чрез насърчаване на иновативна и интелигентна икономическа трансформация и на регионалната свързаност на ИКТ;
  • По-зелена, нисковъглеродна и устойчива Европа с икономика в преход към нулеви нетни въглеродни емисии, чрез насърчаване на чист и справедлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптиране към него, превенция и управление на риска и устойчива градска мобилност;
  • Европа по-близо до гражданите, чрез насърчаване на устойчивото и интегрирано развитие на всички видове територии и местни инициативи.

Материали, резюмета и презентации по програмата можете да видите и изтеглите по-долу:

Резюме на Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррерг- ИПП България –Сърбия 2021 - 2027 (8.12.2022 г.)

Резюме на работен проект на Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррерг- ИПП България –Сърбия 2021 - 2027 (Версия от 2 февруари 2022 г.)

Резюме на работен проект на Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррерг- ИПП България –Сърбия 2021 - 2027 (версия декември 2021 г.)