Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ VI-A Румъния-България

Начало | Европейско финансиране на общините 2021-2027 | Европейски фондове 2021-2027 | Програми за териториално сътрудничество | Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ VI-A Румъния-България

Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ VI-A Румъния-България

Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ VI-A Румъния-България

Програмата за Трансгранично сътрудничество Румъния - България

2021 – 2027

Области в Румъния: Мехединци, Долж, Олт, Телеорман, Гюргево, Кълъраш и Констанца

Области в България:  Видин, Враца, Монтана, Велико Търново, Плевен, Русе, Добрич и Силистра

Трансграничната зона е една от най-слабо развитите територии в ЕС. Всички региони изостават в сравнение с другите в ЕС, изправени са и пред големи социално-икономически различия, които с времето остават константни. Като цяло ниското ниво на икономическо развитие отслабва бизнес средата и насърчава емиграцията, което от своя страна пречи на региона да реализира потенциала си.

Подкрепата по Програмата е насочена към постигането на следните приоритетни европейски цели:

  • По-зелена, нисковъглеродна и устойчива Европа с икономика в преход към нулеви нетни въглеродни емисии, чрез насърчаване на чист и справедлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, смекчаване на последиците от изменението на климата и приспособяване към него, превенция и управление на риска и устойчива градска мобилност;
  • По-добре свързана Европа, чрез подобряване на мобилността;
  • По-социална и по-приобщаваща Европа, чрез реализиране на Европейския стълб на социалните права;

Европа по-близо до гражданите, чрез насърчаване на устойчивото и интегрирано развитие на всички видове територии и местни инициативи.


Материали, резюмета и презентации по програмата можете да видите и изтеглите по-долу:

Резюме на Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2021 - 2027 (9.12.2022 г.)

Резюме на работен проект на Програмата за Трансгранично сътрудничество Румъния - България 2021 - 2027 (Версия 3 - февруари 2022 г.)

Становище на НСОРБ по Програмата за сътрудничество с Румъния 2021-2027 от 25.08.2021 г.

Резюме на работен проект на Програмата за Трансгранично сътрудничество Румъния - България 2021 - 2027 (Версия 2 - август 2021 г.)

Резюме Първи вариант на Програмата за сътрудничество Румъния - България за програмен период 2021 – 2027