Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони

Начало | Европейско финансиране на общините 2021-2027 | Европейски фондове 2021-2027 | Програми с европейско финансиране | Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони

Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони

Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони

Резюмета, подготвени от екипа на НСОРБ, на интервенциите от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в България за периода 2023-2027 г.,  по които общините са допустими бенефициенти, можете да видите тук:

Интервенция: Инвестиции в основни услуги и дребна по мащаби инфраструктура в селските райони

Интервенция: Изпълнение на операции, включително дейности за сътрудничество и тяхната подготовка, избрани в рамките на стратегията за местно развитие

Интервенция: Залесяване и възстановяване

Интервенция: Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития

Интервенция: Подобряване на здравословното състояние и устойчивостта на горските екосистеми чрез подпомагане провеждането на сечи в горските територии

Интервенция: Подпомагане по Натура 2000 за гори

Интервенция: Горско екологични дейности в горите