Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Програма за развитие на регионите

Програма за развитие на регионите

Програма за развитие на регионите

Програмата за развитие на регионите 2021-2027 г.

Основната цел на политиката за регионално развитие в България е насочена към:

  • Справяне с негативните демографски тенденции и намаляване на регионалните различия по отношение на населението;
  • Увеличаване на икономическия растеж на българските региони;
  • Насърчаване на балансирано териториално развитие чрез полицентрична мрежа от градове, подкрепена от интегрирани инвестиции.

Целите на програмата следва да бъдат постигнати чрез значителна промяна в отношението, възгледите и перспективите към регионалното развитие, изразена в прилагането на интегриран териториален подход. Във фокуса на интегрирания териториален подход е ефективното използване на потенциала на всяка територия в тесен диалог и сътрудничество между институции, работещи на различни нива на управление, както и други заинтересовани страни, действащи на съответната територия.

Предвидено е приоритетно подпомагане на Северозападен и Северен централен региони.


Материали, резюмета и презентации по програмата можете да видите и изтеглите по-долу:

Резюме на одобрената от ЕК ПРР 2021-2027

Презентация ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ 2021-2027

Резюме на работен вариант от м. октомври 2021 г. на Програмата за развитие на регионите 2021-2027

Презентация на Версия 4 на Програмата за развитие на регионите 2021 - 2027 г.

Резюме на Версия 4 на Програмата за развитие на регионите 2021 - 2027 г.

Презентация на версия 3 на Програмата за развитие на регионите 2021-2027

Резюме на третия работен вариант на Програмата за развитие на регионите за програмен период 2021-2027

Резюме на Програмата за развитие на регионите, изпратено на 20 октомври 2020 г. на ЕК за неформални преговори

Становище по втория проект на Програмата за развитие на регионите (ПРР) за периода 2021-2027 г.

Оперативна програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. - Презентация

Оперативна програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.