Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Програма за морско дело, рибарство и аквакултури

Програма за морско дело, рибарство и аквакултури

Програма за морско дело, рибарство и аквакултури

Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г.

Програмата допринася за реализацията на следните специфичните цели:

  • Укрепване на икономически, социално и екологично устойчиви риболовни дейности;
  • Повишаване на енергийната ефективност и намаляване на емисиите на CO2 чрез подмяна или модернизация на двигателите на риболовните кораби;
  • Насърчаване на адаптирането на риболовния капацитет към възможностите за риболов и допринасяне за постигането на справедлив жизнен стандарт в случаи на дадено временно преустановяване на риболовните дейности;
  • Насърчаване на ефективен контрол и правоприлагане в областта на рибарството, както и на надеждни данни за вземането на решения, основани на знанието;
  • Допринасяне за опазването и възстановяването на водното биологично разнообразие и на водните екосистеми.

ПМДРА се финансира от Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури (ЕФМДРА) и включва инвестиции в обхвата на 5 приоритета.

 


Материали, резюмета и презентации по програмата можете да видите и изтеглите по-долу:

Резюме на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури за програмен период 2021-2027 г. (8.12.2022 г.)

Резюме на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури за програмен период 2021-2027 г. (юни 2022 г.)

Резюме на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури за програмен период 2021-2027 г. (проект към 10 декември 2021 г.)

Резюме на Ситуационен анализ на състоянието на сектор „Рибарство“ в България