Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Становища

Начало | Дейност | Становища | Становище по законопроект за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) (сигн. № 47-254-01-81//27.06.2022 г.)

Становище по законопроект за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) (сигн. № 47-254-01-81//27.06.2022 г.)

04.07.2022

НСОРБ

изх. № И-1227 / 04.07.22.

ДО

Г-Н МИЛЕН МАТЕЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ПО КОНСТИТУЦИОННИ И ПРАВНИ ВЪПРОСИ

47-МО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

 

ДО

Г-Н БЛАГОВЕСТ КИРИЛОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ПО ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

47-МО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

 

ДО

Г-Н СТАНИСЛАВ БАЛАБАНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ПО ЗА ПРЯКОТО УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

47-МО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

 

ДО

Г-Н ТОШКО ЙОРДАНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА И МЕДИИТЕ

47-МО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Относно: Становище по законопроект за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) (сигн. № 47-254-01-81//27.06.2022 г.)

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

НСОРБ напълно подкрепя предложенията в настоящият Законопроект за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (сигн. № 47-254-01-81//27.06.2022 г.). Тези промени са приоритетни за нашето сдружение, тъй като с тях ще се осигури възможността за провеждане от разстояние на общите събрания на всички юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ). По този начин ще се преодолее липсата на изрична законова регламентация юридическо лице с нестопанска цел да може да провежда заседания на своето общо събрание и в електронна среда. Към момента единственият колективен орган, който няма никаква възможност за вземане на решения от разстояние е върховния орган на юридическите лица с нестопанска цел - общото събрание. Както се посочва в мотивите към законопроекта в България има неправителствени организации, при които броя на членове в техния върховен орган надхвърля 500 души. Подобен пример е Общото събрание на НСОРБ, в което представители на общините са 530 души – кметове и председатели на общински съвети на всичките 265 общини в страната. При такава численост и при липсата на предвидимост при налагането на ограничителни мерки е необходима законова гаранция за легитимиране на бъдещите заседания на общите събрания от разстояние. В съвременните обществени условия с развиващи се интернет технологии е необходимо ЮЛНЦ според своите специфични характеристики да имат свободата да изберат най-подходящата форма за провеждане на заседанията на общите им сърбания.

Също така подкрепяме и предложението по § 3 относно възможността за напускане на член на управителния съвет с едностранно предизвестие. Това също е често срещана хипотеза в управителните органи на сдруженията и е необходимо да има по-голяма гъвкавост при освобождаване на тези лица, а не само чрез изричното решение на общото събрание.

Като очакваме внесените предложения да бъдат отразени в окончателен законопроект, оставам 

С уважение,

Категории
Други