Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Становища

Начало | Дейност | Становища | Становище по проект на ЗИД на Закона за местното самоуправление и местната администрация, № 47-254-01-80

Становище по проект на ЗИД на Закона за местното самоуправление и местната администрация, № 47-254-01-80

04.07.2022

НСОРБ

изх. № И-1209(2) / 04.07.22.

ДО

Г-Н НАСТИМИР АНАНИЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА, БЛАГОУСТРОЙСТВО И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ

Относно: Становище по проект на ЗИД на Закона за местното самоуправление и местната администрация, № 47-254-01-80

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АНАНИЕВ,

Благодарим за предоставената възможност да изразим становище по внесения законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация.

В своята дейност Националното сдружение на общините в Република България, в съответствие с уставните си цели, последователно работи за развитие на местната демокрация, за повишаване публичността и отчетността в дейността на местните власти, както и за разширяване на гражданското участие.

Предлаганите промени предвиждат фиксиране в законова норма на практики, широко прилагани от българските местни власти и заложени в правилниците за организацията и дейността на преобладаващата част от общинските съвети. Такива са публикуването на дневния ред на заседанията на комисиите и на съвета на интернет сайта на общината и публикуване на протоколите от заседанията пак там, предаване заседанията на съвета пак чрез сайта на общината и др. Излъчването на заседанията на съвета на живо чрез сайта на общината е вече уредено в ЗМСМА за случаите на провеждане на заседания от разстояние (чл. 28а).

Не можем да имаме принципни възражения по тези предложения, които почти изцяло отразяват добрите практики на българските местни власти, макар да считаме, че подобен тип технологични решения следва да бъдат разписвани именно в правилниците за дейността на общинските съвети.

Смятаме, че могат да се обмислят и евентуално прецизират текстовете по следните два въпроса:

  • Доколко е уместно и необходимо по всички въпроси решенията да се вземат с поименно гласуване, което неминуемо увеличава времето за гласуване. Дали е необходимо това напр. за вътрешни актове за дейността на общинския съвет (напр. приемане на правилници), за одобряване числеността и структурата на общинската администрация, за одобряване символ и печат на общината и др.;
  • Уместно е да се предвиди по-дълъг срок за влизане в сила на изискването за излъчване на живо на заседанията на всички комисии. Това ще даде възможност за технологична подготовка, което е от значение особено за по-малките общини.

Разчитаме предложенията ни да бъдат обсъдени и отразени по подходящ начин при разглеждането на законопроекта.

Категории
Други