Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Становища

Начало | Дейност | Становища | Становище по проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на етажната собственост № 48-254-01-90, внесен от Кристиан Вигенин и група народни представители

Становище по проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на етажната собственост № 48-254-01-90, внесен от Кристиан Вигенин и група народни представители

20.12.2022

НСОРБ

изх. №И-2120(2)/20.12.22.

ДО

Г-Н КОСТА СТОЯНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА, БЛАГОУСТРОЙСТВО И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ

Относно: Становище по проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на етажната собственост № 48-254-01-90, внесен от Кристиан Вигенин и група народни представители

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТОЯНОВ,

Благодарим за предоставената възможност да представим становище на Националното сдружение на общините в Република България по проекта на ЗИД на Закона за управление на етажната собственост, внесен от Кристиан Вигенин и група народни представители.

Вече нееднократно изразихме принципна подкрепа за промени в Закона за управление на етажната собственост, осигуряващи ефективното реализиране на програмата за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради от Националния план за възстановяване и устойчивост. Същевременно смятаме, че промени са наложителни най-вече за да се осигури реалното практическо прилагане на закона съобразно основната му цел – ефективно управление на етажната собственост в страната ни. За съжаление немалко от съществуващите норми на закона остават неприложими в практиката поради неотчитане на конкретните условия. Налице са редица обстоятелства и ситуации, които предизвикват блокиране дейността на Етажните собствености – незаинтересованост на част от собствениците, в много от сградите значителна част от собствениците не живеят в апартаментите си (имат повече от едно жилище, отдават под наем и т.н.), същевременно са с трудно установим настоящ адрес. От друга страна в големите жилищни сгради с многобройни самостоятелни обекти много трудно се организират събрания с необходимия кворум за вземане на решения с мнозинствата, изисквани в чл. 17, ал. 2.

На тези основания считаме за изключително уместно и необходимо направеното предложение за нова т. 8 в чл. 17 ал. 2 относно мнозинството за вземане на решение за извършване на необходим и неотложен ремонт. Това ще даде възможност да се предприемат навременни действия за поддържане на сградите в режим на етажна собственост в нормално функционално състояние.

Категории
Други