Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Становища

Начало | Дейност | Становища | Становище по проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за горите, сигн.№ 49-354-01-60/02.06.2023 г., внесен от гр. нар. представители

Становище по проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за горите, сигн.№ 49-354-01-60/02.06.2023 г., внесен от гр. нар. представители

03.07.2023

НСОРБ

И-1192(2)/03.07.2023

До                

КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

 

49-то НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Относно: Становище по проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за горите, сигн.№ 49-354-01-60/02.06.2023 г., внесен от група народни представители, Ваш изх. № 49-353-07-24/03.07.2023 г.

 

Уважаеми членове на комисията,

С настоящото писмо Ви информирам, че НСОРБ подкрепя цитирания законопроект.

На свое заседание от 25.04.2023 г. Управителният ни съвет разгледа сигналите, постъпили от общините и работните органи на Сдружението относно възникнали проблеми при прилагането на чл. 111 от Закона за горите, както и възможните нормативни решения.

Отчетени бяха нуждите от осигуряване на социално и икономически поносима възможност за населението да се запаси с дърва за огрев при отчитане на териториалните различия във времетраенето на зимния сезон и ограниченията във вида и количеството на наличните запасите на ниво община.

Цитираният законопроект отразява тези нужди и считаме, че предвидените изменения ще доведат до улесняване на населението, без да се засягат вече въведените от законодателя принципни изисквания към управлението на процеса по реда на чл. 111 от Закона.