Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Становища

Начало | Дейност | Становища | Становище по Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, рег. № 49-354-01-8

Становище по Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, рег. № 49-354-01-8

11.05.2023

НСОРБ

изх. № И-957 / 11.05.23.

ДО

КОМИСИЯТА

ПО ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯТА

 

КОМИСИЯТА

ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА, БЛАГОУСТРОЙСТВО И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ

 

КОМИСИЯТА

ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД

49-то НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Относно: Становище по Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, рег. № 49-354-01-8

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото становище изразяваме нашата категорична подкрепа за посочения проект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата.

Този законопроект се разработва по инициатива на НСОРБ почти 8 години във взаимодействие с МВР. Отново по инициатива на НСОРБ той беше внесен от народни представители през 2018 г. в 44-то Народно събрание (в преходни и заключителни разпоредби на ЗИД ЗМСМА). Впоследствие беше актуализиран с предложение на народни представители за второ четене с текстове, изготвени отново от съвместна работна група между МВР и НСОРБ. Законопроектът неколкократно е разглеждан и утвърждаван от Управителния съвет на НСОРБ, последният път на заседание през ноември 2022 г.

Не излагаме допълнителни мотиви в подкрепа на необходимостта от приемане на законопроекта – вносителите са представили изчерпателни такива, които са и наши мотиви.

Трагичните събития от улиците на нашите градове и села и от последните дни и месеци, а за съжаление вече и години наред, категорично налагат необходимостта за решителни законодателни мерки за прекратяване на войната по пътищата. Крайно време е общините, с тяхната значителна инфраструктура за видеонаблюдение, да бъдат включени в контрола на движението по пътищата при очевидния недостиг на човешки и технически ресурси на МВР.

Настояваме за спешно разглеждане и приемане на законопроекта – обществото ни очаква и изисква решителни действия за спиране на войната по пътищата, за контрол и превенция, които ще спасят много човешки животи.

 

Категории
Други