Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Становища

Начало | Дейност | Становища | Становище по проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.

Становище по проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.

28.06.2024

НСОРБ

изх. № И-1233(2)/28.06.24.

ДО

Г-ЖА ТАНЯ ГЕОРГИЕВА

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

Относно: Становище по проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГЕОРГИЕВА,

 

Благодарим за възможността да представим становище по предоставените за съгласуване проекти на документи, които след приемането им от Министерския съвет следва да бъдат внесени в Народното събрание на основание чл. 107, ал. 14 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.

Подкрепяме предложения проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. в частта му по Приложение № 3, актуализирано с предложенията на общините. Уверени сме, че реализирането на Инвестиционната програма за общините ще подпомогне усилията на местните власти за подобряване на условията и качество на живот на местното население и ще гарантира изпълнението на капиталовата програма на местните власти за периода 2024 - 2026 г.

Ползваме случая да Ви информираме, че е необходимо допълнително уточняване на правилата и условията, определени с чл. 96 от ЗДБРБ за 2024 г., с които са изброени случаите, когато ограничението по чл. 94, ал. 3, т. 2 от Закона за публичните финанси не се прилага. Подобно уточнение е необходимо, тъй като предвиденото в ЗДБРБ за 2024 г. изключение относно „максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през годината“ се отнася само до „трансферите за други целеви разходи, включително за местни дейности“, но не и за трансферите и „бюджетните взаимоотношения с други бюджети“, в случая бюджета на МРРБ.

Независимо от подхода, който ще бъде избран – чрез допълване на текстовете на Закона, допълнително пояснение към Приложение № 3 или актуализиране на Ваши указания (ДДС № 07/ 01.10.2020 г.,  ДДС № 04/01.04.2010 г. и т.н.), сме убедени, че предложеното от Министерство на финансите решение ще осигури единно тълкуване и прилагане на правилата и в същото време няма да доведе до значително увеличаване на стойностите на фискален показател във връзка с изпълнението на Инвестиционната програма за общините.

Оставам с увереност в ползотворното ни сътрудничество,

С уважение,

Категории
Финанси и бюджет