Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Становища

Начало | Дейност | Становища | Становище по Проект на ПМС за изменение на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищ

Становище по Проект на ПМС за изменение на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищ

16.06.2022

НСОРБ

И-1083(2)/16.06.2022

До                           

Г-ЖА МАГДАЛЕНА ДАКОВА

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

Относно: Ваш изх. № 9104-20/06.06.2022 - Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“, приета с Постановление № 251 на Министерския съвет от 2016 г.

 

 

Уважаема Г-ЖО ДАКОВА,

            Националното сдружение на общините в Република България се допита до свои членове с опит в прилагането на схемите за училищен плод и мляко по повод горецитирания проект на Постановление на Министерския съвет.

            С колегите споделяме поставените цели за увеличаване дела здравословни местни храни в менюто на подрастващите.

            Основателни остават, обаче, опасенията, че поредната смяна в приоритизацията на доставките може да доведе до „неочаквани“ последствия. В много области от страната няма сертифицирани крупни био-производители, които лесно да поемат предвиденото двойно увеличение на доставките био-плодове и зеленчуци. Не са малко и случаите в зимния период, когато био-производителите компенсират липсата на собствена оранжерийна продукция с препакетирането на вносна такава.

            По аналогичен начин стои въпросът с млечните продукти. През последните години усилията бяха съсредоточени в изграждането на капацитет за доставка по Българския държавен стандарт, а при местните стопани - и по Наредба № 26/2010 за директните доставки. Единици са домашните млекопроизводители, които в условия на криза, оцеляват с мащабно био-производство.

            В близкото минало имаше няколко опита за приоритизиране по схемите, свързани с фаворизиране на едни категории заявители спрямо други, на производители, в т.ч. регистрирани по Наредба №3/1999 спрямо търговци и други категории доставчици, и т.н. Част от тези изменения в Наредбата за схемите доведоха до неподходящо картелиране в доставките, бяха оспорени по съдебен ред и впоследствие отменени.

            За да се избегнат подобни рискове и при настоящото изменение, предлагаме „частичната оценка на въздействието“ да бъде допълнена с аналитична обосновка на промените, базирана на досегашния опит на Държавен фонд „Земеделие“ в прилагането на схемите и настъпилите подобрения в качеството и асортимента на доставките, вследствие приетите изменения в критерии за избор на доставчици и продукти.

За целите на анализа може да се сондира и становището на водещите браншови асоциации в сектори плодове, зеленчуци, мляко и мед. Така ще се потърси „гаранция“, че нашите производители могат да изпълнят планираното двойно увеличение в доставките на наистина местни био-продукти.