Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Становища

Начало | Дейност | Становища | Становище по Проект на Наредба за условията и редът за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на COVID-19

Становище по Проект на Наредба за условията и редът за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на COVID-19

20.05.2022

НСОРБ

изх. № И-993/20.05.22.

ДО

ПРОФ. АСЕНА СЕРБЕЗОВА, Д.М.

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Относно: Проект на Наредба за условията и редът за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на COVID-19

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СЕРБЕЗОВА,

На сайта за обществени консултации е публикуван Проект на Наредба за условията и редът за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на COVID-19. В тази връзка НСОРБ проведе проучване сред общините с общински болници,  на база на което изпращаме следните предложения:

  1. В Раздел III. Условия и ред за извършване на задължителна изолация на болни от и заразоносители на COVID-19 да се допълнят регламенти, с които да се уредят:
    • по време на задължителната изолация как ще се осъществява медицинското наблюдение от страна на личния лекар;
    • редът, по който ще се хоспитализират лицата, поставени в домашна изолация при влошаване на здравословното им състояние, при условие, че не могат да се свържат с личния си лекар и е налице отказ от екип на ЦСМП.
  2. Да се изготви приложение към чл. 5, ал. 2, което да се връчва на пациента от директора или от оправомощено от него лице на съответната регионална здравна инспекция, включващо правата и задълженията на карантинираните и поведението им по време на изолация (описани в чл.7 и чл.8 от Проекта на Наредбата).
  3. Да се разшири обхвата на лицата с достъп до информацията в модулите по чл. 19, ал. 2, т. 3 и т. 4, като се включат и пулмолозите в доболничната помощ, които дават талон за PSR и преглеждат пациента за пръв път.

Целта на предложенията ни е да се систематизират и обхванат в хронологичен ред ключовите моменти, свързани с диагностика, изолация на болни и заразоносители, както и подлежащите на задължителна карантина на контактните лица.

Използваме възможността да предложим да се надгради Националната система за борба с COVID-19, като се включи и нов публичен модул за действащите ковид коридори по лечебни заведения и населени места и работното им време. По този начин ще се намали възможността за пресичане на потоците от болни и здрави пациенти.

Категории
Здравеопазване