Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Становища

Начало | Дейност | Становища | Становище по прилагане на подмярка 7.2 от ПРСР и подхода ВОМР

Становище по прилагане на подмярка 7.2 от ПРСР и подхода ВОМР

03.06.2024

ДО

Г-H ГЕОРГИ ТАХОВ

МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

Относно: прилагане на подмярка 7.2 от ПРСР и подхода ВОМР

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТАХОВ,

От името на Националното сдружение на общините в Република България Ви благодаря за участието на представителите на Управляващия орган на заседанието на постоянната ни комисия по земеделие и развитие на селските райони на 16 май 2024 г., т.г.

Единодушно подкрепихме Вашите усилия по увеличаване на бюджета на подмярка 7.2. Местните власти ще задействат своите екипи по бързо стартиране на дейностите по инфраструктурните ни проекти и ще подкрепим Вашата инициатива за удължаване на срока за приключване на проектите до края на 2026 г.

Същевременно, оставаме с очакване за спешно ре-стартиране на изпълнението на подхода „Водено от общностите местно развитие“, който е от особено значение за най-малките фермери и периферни общини. Нямаме, вече, възможност за отлагане на тежките компромисни решения!

Три години неизменно получаваме информация, че проектът на Постановление на Министерския съвет за координацията между УО на участващите програми по ВОМР е почти готов и всеки момент ще се помести за обществено обсъждане. Три години УО на участващите програми НЕ могат да достигнат до компромисно решение за „архитектурата“ на прилагане на ВОМР: за прерогативите на водещия УО, за „прехвърлянето“ на задачите по договориране и плащане между водещия УО и Разплащателната агенция и „участващите“ УО. Три години подготвените Местни инициативни групи са „заложник“ на междуведомствените „сътрудничества“ между 5 Управляващи органа.

Същевременно, 500 млн. евро, заделени за ВОМР, остават само на хартия. 196 общини, участващи в 107 местни партньорства, са подготвили своите местни стратегии и чакат участващите УО да се споразумеят.

През последната година сме свидетели на редица инициативи, в т.ч. по вариант по допълващо финансиране от останалите УО. Няма окончателно решение, няма и смелост от страна на УО – водещ и допълващи – да признаят настоящия блокаж и/или да предложат работещи алтернативни схеми. Не виждаме желание в нито една от страните за постигане на споразумение за елементарен, обществено отговорен, компромис.

Крайно време е участващите УО, координационните структури към Министерския съвет, асоциациите на Местните инициативни групи и местните власти да обсъдят проблема на нарочен форум и да набележат общи стъпки напред.

Вярваме, че УО на ПРСР и ВОМР най-сетне ще ни оповести своята версия за работещо ПМС относно ВОМР и ще се застъпи за бърз и ефективен старт на ВОМР през настоящия планов период! Нужно ни е експедитивно и разумно оперативно управление, каквото вече има по основните инвестиционни мерки от ПРСР.

Категории