Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Становища

Начало | Дейност | Становища | Становище на НСОРБ по проекта на документите за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост на конкретни крайни получатели, за изпълнение на инвестиция „Извършване на строителни дейности

Становище на НСОРБ по проекта на документите за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост на конкретни крайни получатели, за изпълнение на инвестиция „Извършване на строителни дейности

14.11.2022

Деловодство НСОРБ

ДО

Г-ЖА АННА НИКОЛОВА

РЪКОВОДИТЕЛ НА СТРУКТУРАТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ДОКЛАДВАНЕ

ЗАМЕСТНИК ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ”

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Относно: На Ваш Изх. № 08-865/02.11.2022 г. за съгласуване на проект документи за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост на конкретни крайни получатели за изпълнение на инвестиция BG-RRP-11.010 „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“.

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО НИКОЛОВА,

По проекта на документите за кандидатстване по процедура „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“ проведохме проучване сред заинтересованите общини. На база коментари и бележки на общините,  Ви предоставяме обобщено становище по Условията за кандидатстване в частта дейности, допустими за финансиране, както следва:

  • Удачно ще е да се разясни допустимостта за интервенции по процедурата в сгради, в които се помещават и други социални услуги, в допълнение към услугата „дом за стари хора“;
  • Считаме, че условието за недопускането на възлагане тип „Инженеринг“ при реализацията на дейностите по процедурата, следва да отпадне. Това определено и то в условията на неясен краен срок за кандидатстване по процедурата, ще улесни значително общините. В противен случай ще следва да се обявяват и реализират процедури за обществени поръчки за изготвянето на техническата документация, които както е известно отнемат доста време. Възлагането тип „Инженеринг” е широко прилагано до момента по социални проекти реализиращи се с европейски средствата, както и по тези свързани с деинституционализацията на услугите за деца, така и за хората с увреждания. При условие, че предложението ни не бъде прието, то настояваме да се предвиди по-дълъг срок за кандидатстване с проектни предложения от страна на общините.