Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Становища

Начало | Дейност | Становища | Състояние на подготовката за стартиране на проект „Енергийно ефективни общински системи за външно изкуствено осветление“ по Националния план за възстановяване и устойчивост

Състояние на подготовката за стартиране на проект „Енергийно ефективни общински системи за външно изкуствено осветление“ по Националния план за възстановяване и устойчивост

22.07.2022

НСОРБ

И-1333/22.07.2022

ДО

Г-Н АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ

МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА

Относно: Състояние на подготовката за стартиране на проект „Енергийно ефективни общински системи за външно изкуствено осветление“ по Националния план за възстановяване и устойчивост

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НИКОЛОВ,

В Националния план за възстановяване и устойчивост, стълб „Зелена България“,  реформа „Нисковъглеродна икономика“, е предвидена Инвестиция 3 „Енергийно ефективни общински системи за външно изкуствено осветление“.

В приложения към одобрения НПВУ фиш с Проект „Енергийно ефективни общински системи за външно изкуствено осветление“ е заложен и Времеви график за изпълнение на дейностите по проекта, включващ дейности и етапи.

Във въпросния Времеви график е предвидено още през 3-то тримесечие на 2022 г. директно сключване на договори за 82 броя проекти, които са кандидатствали и преминали през оценка по процедурата "Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините" по Програма "Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност", финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. В графика също за 3-то и 4-то тримесечие на 2022 г. е предвидено изпълнението на дейността „Организация и подготовка за набиране на нови проектни предложения“.

Към настоящия момент не разполагаме с никаква официална информация как протича подготовката относно изпълнението на въпросния проект за улично осветление в общините. Няма яснота и какви ще са условията за кандидатстване при набирането на новите проектни предложения. Изразяваме опасения, че забавянето старта на проекта ще лиши общините от възможността да започнат работа по него през активния строителен сезон.

Във връзка с гореизложеното най-любезно, но настоятелно, Ви молим да ни предоставите информация кога реално ще стартира дейността по проекта „Енергийно ефективни общински системи за външно изкуствено осветление“ и как ще протече изпълнението му по предвидените етапи.

Категории
Други