Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Становища

Начало | Дейност | Становища | Предложения на НСОРБ за стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности чрез общинските бюджети през 2025 г. във функция „Здравеопазване“

Предложения на НСОРБ за стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности чрез общинските бюджети през 2025 г. във функция „Здравеопазване“

01.03.2024

изх. № И-585 / 01.03.24.

ДО

ПРОФ. ХРИСТО ХИНКОВ

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

 

КОПИЕ:

Г-Н АСЕН ВАСИЛЕВ

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

Относно: Предложения на НСОРБ за стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности чрез общинските бюджети през 2025 г. във функция „Здравеопазване“.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ХИНКОВ,

В съответствие с чл. 71 от Закона за публичните финанси и във връзка със сроковете и ангажиментите по бюджетна процедура за 2025 г. (съгласно Решение № 71/01.02.2024 г. и указание БЮ № 1/19.02.2024 г. на Министъра на финансите), приложено Ви предоставяме нашите предложения за промени в стандартите през 2025 г. и за предвиждане на допълнителни целеви средства в централния бюджет:

  1. Предлагаме всички стойностни показатели по стандартите за делегираните от държавата дейности във функция „Здравеопазване“ за 2025 г. да бъдат увеличени с минимум 70 млн. лв. (20%), спрямо ЗДБРБ за 2024 г., с цел осигуряване националната политика по доходите и съответно обезпечаване на предстоящото през м. април приемане на новия КТД за отрасъл „Здравеопазване“.

  2. При подготовката на прогнозата и разчетите за 2025 г. в бюджета на министерство на здравеопазването да бъдат предвидени и следните допълнителни средства:

2.1. За създаване и реализация на Национална програма „Профилактика и контрол на векторно-предавани трансмисивни инфекции при хората в Република България“.

2.2. За увеличаване на субсидията за общинските лечебни заведения за болнична помощ за дейността им на адреси в населени места в труднодостъпни и/или отдалечени райони.

В Приложение № 1 предоставяме и подробни мотиви във връзка с направените по-горе предложения.

НСОРБ си запазва правото да актуализира своите предложения в зависимост от степента на отразяването им и настъпили промени в нормативната рамка и социално- икономическите условия.

Като разчитаме на ползотворното ни и отговорно сътрудничество и отразяване на нашите предложения в проекта на РМС за стандартите за 2025 г. и в Средносрочната бюджетна прогноза за периода 2025-2027 г.

Категории
Здравеопазване