Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Становища

Начало | Дейност | Становища | Предложение за преодоляване на негативните последици за бюджетните организации от увеличението на цените на природния газ

Предложение за преодоляване на негативните последици за бюджетните организации от увеличението на цените на природния газ

27.01.2023

НСОРБ

изх. № И-185 / 27.01.23.

ДО

Г-ЖА РОСИЦА ВЕЛКОВА

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

 

Г-Н РОСЕН ХРИСТОВ

МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА

 

КОПИЕ:

Г-Н ХРИСТО АЛЕКСИЕВ

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОЛИТИКИ И МИНИСТЪР НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА

Относно: Преодоляване на негативните последици за бюджетните организации от увеличението на цените на природния газ.

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ВЕЛКОВА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ХРИСТОВ,

Обръщаме се към Вас отново с предложение да бъдат намерени механизми за подкрепа на бюджетните организации, вкл. и на общините за справяне с високите цени на отоплението на природен газ.

Както Ви информирахме с наши писма (изх. № 1487/2//24.08.2022 г. и изх. № 1487/3//12.09.2022 г. - приложени) в над ¼ от общините, публичните сгради са газифицирани и се отопляват с природен газ. Като приложения към тези писма Ви предоставихме подробна информация и справки за отражението на кризата с цените на енергоносителите върху общините.

Същевременно, към Министерство на икономиката и индустрията беше създадена работна група, която изготви и конкретни предложения за мерки за справяне с повишените цени на горивата и природния газ, вкл. и такива отнасящи се до подкрепа на бюджетния сектор.

Държавата намери решение и осигури механизъм за справяне с високите цени само на електроенергията, като общините бяха включени в програмите за компенсиране на небитовите клиенти, наравно с индустрията. За съжаление, въпреки неколкократно заявените намерения и провежданите разговори с Вас в различни формати все още не е намерено решение за компенсиране на бюджетните организации, вкл. и на общините за неколкократно повишените им разходи за отопление на газ.

За информация, в началото на 2022 г. цените на природния газ нарастват близо 5 пъти повече от януари 2021 г., а за същия период на 2023 г. – с още 34%, спрямо началото на 2022 г. В тази връзка, недостигът на средства в общините, ползващи природен газ за отопление за отоплителен сезон 2023/2022, спрямо 2021/2020 г. вече е в размер на близо 46 млн. лв. В тази сума на недостига не са включени разходите на топлофикациите, газифицирания градски транспорт и общинските болници.

На тези основания предлагаме да бъде търсено решение за приемане от Министерския съвет на специална Програма за субсидиране на бюджетните организации във връзка с повишаващите се цени на природния газ. Считаме, че за бюджетния сектор, по-специално за общините няма пречка да бъде осигурено допълнително целево финансиране, като предлагаме при определянето на размера на допълнителните средства да се ползват предоставените данни за количествата и разхода топлоенергия за отопление, природен газ за отопление; пропан бутан за отопление, съгласно писмо БЮ-4/02.09.2022 г. на МФ за съставянето на бюджетните прогнози за 2023 г. и писмо № 91-00-40/2023 г. МФ за тяхното актуализиране.

Уверяваме Ви, че НСОРБ е на разположение за допълнително обсъждане на възможностите за целева държавна подкрепа за общините във връзка с повишените цени на природния газ за отопление, тъй като проблемът засяга големи и средни общини, чиито публични услуги се ползват от над 60% от българските граждани.

Приложение:

  1. Писмо на НСОРБ до Министерство на енергетиката, изх. № 1487/2//24.08.2022 г. - вижте ТУК
  2. Писмо на НСОРБ до Министерство на енергетиката, изх. № 1487/3//12.09.2022 г. - вижте ТУК

Като са надяваме, че ще бъде намерено работещо решение за допълнителна подкрепа на общините, ползващи природен газ за отопление, оставам

С уважение,

Отговор от Министерство на финансите можете да видите ТУК.