×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Становища

Начало | Дейност | Становища | НСОРБ апелира за подкрепа на общините в бежанската криза

НСОРБ апелира за подкрепа на общините в бежанската криза

08.07.2022

НСОРБ

изх.№ И-1261 / 08.07.22.

ДО

 

Г-ЖА КАЛИНА КОНСТАНТИНОВА

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

 

Г-Н АСЕН ВАСИЛЕВ

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ЕВРОФОНДОВЕТЕ И МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

 

Г-ЖА МАРИАНА ТОШЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ

Относно: Общински дейности в подкрепа на разселените в България украински граждани

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КОНСТАНТИНОВА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВАСИЛЕВ,

НСОРБ и общините продължаваме да оказваме необходимото съдействие за овладяване на кризата с разселените в България украински граждани. Съобразно възможностите си, местните власти осигуряват настаняване и достъп до здравни, образователни и социални услуги на намиращите се на тяхна територия лица. От своя страна Сдружението има представители във всички работни групи към Оперативната координационна група, разпространява наличната информация сред общините (чрез специална секция „България за Украйна“ на сайта ни www.namrb.org ). Поддържаме и постоянна комуникация с Управляващи органи на оперативните програми по дизайна на текущи и нови схеми, чрез които се подпомагат и ще се финансират дейности в подкрепа на украинските граждани. Незабавно реагираме на всички искания на ОКГ - за обобщаване на данни за подходящи за настаняване общински бази, актуализиране на данни и информация и т.н.

Същевременно сме разтревожени от продължаващата над 4 месеца пълна липса на финансова подкрепа за общинските дейности в контекстта на кризата с украинските граждани. Съгласно досегашните регламенти и договорености, конкретните ни очаквания са свързани с:

  • Разплащане разходите на общините за престой и изхранване на украински граждани, настанени в общински бази – последните отчетни данни са подадени до 5 юни 2022 г., но и до настоящия момент няма извършени плащания;
  • Обявяване на планираните схеми по: ОП „Околна среда“ (за създаване на Центрове за украински деца), ОП „Добро управление“ (за дейности, свързани с интеграцията на украинските граждани) и ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“(за разселване и вътрешен транспорт на лицата под временна закрила);
  • Планиране използването на целевата европейска подкрепа по линия на инструмента CARE – FAST CARE. Съгласно последното предложение на Европейската комисия, не по-малко от 30% от подкрепата следва да се насочи към местните власти и неправителствения сектор.

В условията на повишаващи се цени на енергоносителите и хранителните продукти, които затрудняват изпълнението на трайни общински дейности, местните власти разполагат с все по-ограничен финансов ресурс за осигуряване на основни услуги за украинските граждани. В тази връзка, разчитаме на Вашето разбиране и съдействие за ясно регламентиране отговорностите на общините по отношение разселените в България украински граждани и осигуряване на необходимата финансова подкрепа за тяхното изпълнение.

Оставам в очакване на Вашия отговор и с увереност в ползотворното ни сътрудничество,

С уважение,

Категории
Други