Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Становища

Начало | Дейност | Становища | Актуализиране на стандартите за финансиране на делегираните от държавата дейности чрез общинските бюджети през 2024 г. във функция „Здравеопазване“

Актуализиране на стандартите за финансиране на делегираните от държавата дейности чрез общинските бюджети през 2024 г. във функция „Здравеопазване“

15.09.2023

НСОРБ

изх. № И-1549 / 15.09.23г.

ДО

ПРОФ. ХРИСТО ХИНКОВ

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

 

КОПИЕ:

Г-Н АСЕН ВАСИЛЕВ

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

Относно: Предложения на НСОРБ за актуализиране на стандартите за финансиране на делегираните от държавата дейности чрез общинските бюджети през 2024 г. във функция „Здравеопазване“.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ХИНКОВ,

 

В съответствие с чл.71, ал. 3 от Закона за публичните финанси, РМС № 70/27.01.2023 г. и издадените Указания № БЮ-4/01.09.2023 г., секторните министерства представят в МФ актуализирани предложения за натуралните и стойностните показатели за делегираните от държавата дейности, финансирани чрез общинските бюджети, за периода 2024-2026 г.

На това основание, приложено предоставяме Ви нашите предложения за актуализиране на стандартите за 2024 г. и за осигуряване на допълнителни целеви средства от централния бюджет.

Подкрепяме и заложените в РМС 346/05.05.2023г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2024 г. ръстове в стандартите за финансиране на детска кухня, здравни медиатори, общински съвети по наркотични вещества и превантивни информационни центрове, както и на допълващите стандарти за превантивни дейности по Националната стратегия за борба с наркотиците и за психосоциална рехабилитация. Считаме, че е необходимо обаче да бъдат актуализирани останалите стандарти за делегираните от държавата дейности, така че да бъдат изпълнени дадените от министъра на финансите насоки за разработване на проектите на бюджети за 2024 г., при съобразяване с действащата към момента нормативна уредба; с допусканията, съгласно пролетната бюджетна прогноза и с допусканията за определяне на прогнозен размер на разходите за персонал, във връзка с политиката по доходите и разпоредбите на  чл. 244 от Кодекса на труда и прогнозната инфлация.

Конкретните ни предложения са одобрени от Управителния съвет на Националното сдружение на общините на 12 октомври и са представени в Приложение 1.

НСОРБ си запазва правото да актуализира своите предложения в зависимост от степента на отразяването им и промените, настъпили в резултат от преговорите между НСОРБ и МФ по законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2024 г.