Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Становища

Начало | Дейност | Становища | Актуализиране на стандартите за делегираните от държавата дейности във функция „Образование“ с натурални и стойностни показатели през 2024 г.

Актуализиране на стандартите за делегираните от държавата дейности във функция „Образование“ с натурални и стойностни показатели през 2024 г.

15.09.2023

НСОРБ

изх. № И-1551 / 15.09.23.

Г-ЖА СОНЯ КРЪСТАНОВА

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ «ФИНАНСИ»

МИНИСТЕРСТВО НА

ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Относно:     Предложение на НСОРБ за актуализиране на стандартите за делегираните от държавата дейности във функция „Образование“ с натурални и стойностни показатели през 2024 г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КРЪСТАНОВА,

С оглед подготовката на есенната бюджетна прогноза за 2024 г., съгласно чл. 71, ал. 3 от ЗПФ, РМС № 70/27.01.2023 г. и издадените Указания № БЮ-4/01.09.2023 г., секторните министерства представят в МФ актуализирани предложения за натуралните и стойностните показатели за делегираните от държавата дейности, финансирани чрез общинските бюджети, за периода 2024-2026 г.

В тази връзка приложено предоставяме Ви нашите предложения за промени в стандартите за 2024 г. и за осигуряване на допълнителни целеви средства от централния бюджет, одобрени от Управителния съвет на НСОРБ на 12 септември 2023 г. Тези предложения се основават на дадените от министъра на финансите насоки за разработване на проектите на бюджети за 2024 г.; на действащата към момента нормативна уредба; на допусканията, съгласно пролетната бюджетна прогноза и на допусканията за определяне на прогнозен размер на разходите за персонал, във връзка с политиката по доходите и разпоредбите на  чл. 244 от Кодекса на труда и прогнозната инфлация.

НСОРБ си запазва правото да актуализира своите предложения в зависимост от степента на отразяването им и промените, настъпили в резултат от преговорите между НСОРБ и МФ по проектобюджет‘2024.

Категории
Образование