Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Анализи

Начало | Дейност | Проучвания и анализи | Анализи | Цифровите технологии в икономиката и обществото

Цифровите технологии в икономиката и обществото

29.07.2022
Цифровите технологии в икономиката и обществото

Европейската комисия публикува резултатите от индекса за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI) за 2022 г., който проследява напредъка, постигнат в държавите — членки на ЕС, в областта на цифровите технологии.

Според проучването, по време на пандемията от COVID-19 държавите членки напреднаха в усилията си за цифровизация, но все още се борят да запълнят пропуските в цифровите умения, цифровата трансформация на МСП и разгръщането на усъвършенствани 5G мрежи.

ЕС предостави 127 милиарда евро за свързани с цифровите технологии реформи и инвестиции в 25-те национални плана за възстановяване и устойчивост, които досега са одобрени от Съвета. Това е безпрецедентна възможност за ускоряване на цифровизацията, повишаване на устойчивостта на Съюза и намаляване на външните зависимости както с реформи, така и с инвестиции. Държавите членки заделиха средно 26 % от своите средства по Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ) за цифровата трансформация

Първенци в ЕС са Финландия, Дания, Нидерландия и Швеция продължават. Дори те обаче са изправени пред пропуски в ключови области: навлизането на усъвършенствани цифрови технологии, като ИИ и големите данни, се запазва под 30 % и много далеч от целта от 75 % на цифровото десетилетие до 2030 г.; широкоразпространения недостиг на умения, който забавя цялостния напредък и води до цифрово изключване.

България е на предпоследно място, преди Румъния с малко под 40 % цифровизация.

Повече информация по проучването може да намерите на https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_22_4560