Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуални проучвания

Начало | Дейност | Проучвания и анализи | Актуални проучвания | Очакваме коментари и бележки по Проект на постановление за изменение и допълнение на Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители - Приключило!

Очакваме коментари и бележки по Проект на постановление за изменение и допълнение на Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители - Приключило!

30.06.2022

На страницата за обществени консултации е обявен за обществено обсъждане Проект на постановление за изменение и допълнение на Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

Промените, които се предлагат, са свързани със:

  • съдържанието на тестовете за компетентности, прилагани при конкурсните процедури за държавни служители, с начина на тяхното организиране и провеждане;
  • възможността за включване в конкурсната процедура на звено/служители от друга администрация, която изпълнява функции по управление на човешките ресурси за администрацията, в която е конкурсната длъжност.

Обръщаме внимание, че в проекта е предвидено в теста за компетентности по реда на глава четвърта да бъде включен нов модул „Компютърни умения“, чрез който да се оценят познанията и уменията на кандидатите за държавна служба за работа с компютър, интернет, операционна система и приложения и да се установи тяхното ниво на дигитална компетентност.

С проекта на Наредбата и мотивите на вносителя можете да се запознаете от:

https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6925

С цел изготвянето на обща позиция на НСОРБ по предложените изменения и допълнения в Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, ще очакваме коментари и бележки от общините в срок до 15 юли 2022г. на e-mail: n.staykova@namrb.org