Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуални проучвания

Начало | Дейност | Проучвания и анализи | Актуални проучвания | До 5 август изпратете мнение по новите правила за предоставяне на допълнителни средства за инвестиционни дейности - Приключило!

До 5 август изпратете мнение по новите правила за предоставяне на допълнителни средства за инвестиционни дейности - Приключило!

15.07.2022
До 5 август изпратете мнение по новите правила за предоставяне на допълнителни средства за инвестиционни дейности - Приключило!

На Портала за обществени консултации на МС е публикуван проект на Постановление на Министерски съвет за условията, реда и критериите за предоставяне на допълнителни трансфери от централния бюджет по бюджетите на общините за капиталови разходи и разходи за текущи ремонти на обекти на техническата и социалната инфраструктура.

Предвидено е предоставят допълнителни трансфери от централния бюджет по бюджетите на общините за изпълнение на „проекти, които съответстват на приоритетите на интегрирания план за развитие на съответната община (респ. общинския план за развитие) и са свързани със строителство, основен ремонт, реконструкция или текущи ремонти“. Обекти на техническата и социалната инфраструктура, допустими за финансиране са дефинирани в проекта на ПМС.

Съгласно доклада към проекта, целите, които се поставят с предложения акт са:

  • регламентиране процедурите по набиране, разглеждане, оценяване и подбор на проектните предложения на общините;
  • оценяване на обектите по обективни и прозрачни критерии за състоянието им, броя на засегнати лица, принос за икономическото развитие и други. При класиране на проектите да се взема предвид размера на средствата, усвоени от конкретна община за капиталови разходи чрез допълнителни трансфери от централния бюджет, с цел по-справедливо разпределение на обществения финансов ресурс;
  • осигуряване на равни условия за общините при кандидатстване и одобряване на финансиране;
  • въвеждане на единен подход и унифициране на изискванията за разработване, оценка и управление на инвестиционните проекти, независимо от източника на финансиране, като националната цел е постигане на устойчиво развитие на общините;
  • постигане на ефективност, ефикасност и прозрачност при реализиране на инвестициите в публичния сектор.

За изготвяне на общо становище по предложения за обществено обсъждане проект на ПМС, НСОРБ е изпратило до общините писмо, като бележките и коментарите по проекта трябва да бъдат изпратени в срок до 5 август 2022 г. /петък/ на e-mail: pozicia@namrb.org.