×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Представители на НСОРБ

Начало | Дейност | Представители на НСОРБ | Представители на НСОРБ в междуведомствени формати с Министерство на финансите

Представители на НСОРБ в междуведомствени формати с Министерство на финансите

04.04.2022
Представители на НСОРБ в междуведомствени формати с Министерство на финансите

,

,

,

,

,

,

,

,

РАБОТНИ ГРУПИ

Междуведомствена работна група за разработване на концепция и мерки за контрол при изпълнението на обществените поръчки с предмет доставка на гориво за отопление, както и да предложи необходимите нормативни промени
  • Марияна Николова, ръководител екип „Секретариат“ на НСОРБ
  • Десислава Стойкова, юрисконсулт на НСОРБ                                                               
Работната група за подготовка на централизирано възлагане на електро енергия.
  • Десислава Стойкова, юрисконсулт на НСОРБ
  • Марияна Николова, ръководител екип „Секретариат“ на НСОРБ
Работна група 31 „Европейски семестър“ към Съвета по Европейски въпроси
  • Веселка Иванова, началник отдел „Програми и проекти на общините“ в НСОРБ
  • Людмила Величкова, управител на „НСОРБ – Актив“ ЕООД