Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Представители на НСОРБ

Начало | Дейност | Представители на НСОРБ | Представители на НСОРБ в работни групи към Министерство на финансите

Представители на НСОРБ в работни групи към Министерство на финансите

24.06.2024
Представители на НСОРБ в работни групи към Министерство на финансите

                                                             

                                                                            РАБОТНИ ГРУПИ

 

Работна група „Комуникации“ към Координационния съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната

  • Кремена Цветкова-Недялкова, началник отдел „ПР, комуникации и издания“ на НСОРБ
  • Ива Иванова, експерт в отдел „ПР, комуникации и издания“ на НСОРБ

Транспониране на Директива 2022/2464/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2022 година за изменение на Регламент (ЕС) № 537/2014, Директива 2004/109/ЕО, Директива 2006/43/ЕО и Директива 2013/34/ЕС, по отношение на отчитането на предприятията във връзка с устойчивостта

  • Даниела Ушатова, ръководител екип „Местни политики и финанси“, НСОРБ

Работна група, която да анализира проблемите и възможностите за промени в ЗМДТ

  • Мария Йозова, Заместник – кмет на община Габрово
  • инж. Иванка Димитрова, Директор дирекция „Устройство на територията и екология“, община Свиленград
  • Мария Старцева, Директор дирекция „Местни данъци и такси“, община Русе,
  • Даниела Ушатова, Ръководител екип „Местни политики и финанси“, НСОРБ