Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Постоянни комисии

Начало | Дейност | Постоянни комисии | Постоянна комисия по местно самоуправление, икономическа политика и туризъм

Постоянна комисия по местно самоуправление, икономическа политика и туризъм

03.04.2022
Постоянна комисия по местно самоуправление, икономическа политика и туризъм
 
Предмет на дейност на комисията
 • Правомощия и отговорности на общините, районите и кметствата
 • Взаимодействие между общински съвет, кмет на община, кмет на кметство, кметски наместник, общински омбудсман;
 • Местна нормативна уредба;
 • Взаимодействие с външни за общината институции и организации (областни управители, органи на централната изпълнителна и законодателна власт, бизнес структури, синдикални и граждански организации)
 • Междуобщинско сътрудничество и споделени услуги
 • Местно икономическо развитие и подкрепа за бизнеса
 • Ангажименти на общините за развитието на туризма

Ръководство:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Владимир Георгиев – кмет на община Самоков

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

  • Дилян Млъзев – кмет на община Елена

  • Елена Балтаджиева – кмет на община Каварна

  • Мария Динева – председател на ОбС Стара Загора

  • Мария Стойчева - председател на ОбС Тетевен

  • Десислава Терзиева – кмет на с. Марково, община „Родопи“

Секретар на Комисията в НСОРБ: Благой Станчев