Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Постоянни комисии

Начало | Дейност | Постоянни комисии | Постоянна комисия по Европейски фондове, национални и международни програми и проекти

Постоянна комисия по Европейски фондове, национални и международни програми и проекти

25.03.2022
Постоянна комисия по Европейски фондове, национални и международни програми и проекти
Предмет на дейност на комисията
 • Подготовка и управление на общински проекти по Оперативните програми, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ)
 • Подготовка и управление на общински проекти по Национални програми (НДЕФ, ПУДООС, КР и др.) осигуряващи достъп на общините до инвестиционен ресурс
 • Подготовка и управление на общински проекти по други международни програми осигуряващи достъп на общините до инвестиционен ресурс

Ръководство

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Корнелия Маринова, кмет на община Ловеч. 

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

  • Йордан Младенов – кмет на община Пещера
  • Ирина Савина, зам.-кмет на Столична община
  • Маринела Цонева, директор дирекция, община Велико Търново
  • Мария Гиева, изпълнителен директор на МИГ Раковски

Секретар на Комисията в НСОРБ: Веселка Иванова