Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Дейност Дейност

Изпълнявани проекти

Резултати от пилотното прилагане на бенчмарк инструмента за местните финанси (бенчмаркинг)

В изпълнение на проект „Развитие на фискалната децентрализация и подобряване на финансовото управление на местно ниво в България“, НСОРБ заедно с екип от трима български експерти в тясно сътрудничество с международен консултант към Съвета на Европа адаптира към българските условия бенчмарк инструмент на местните финанси.

Целта на бенчмаркинга е да се установят еталони за местни финанси и нуждите от стандартни разходи. Разработеният инструмент е основан на две препоръки на Съвета на Европа от 2004 г. и 2005 г. - CM/Rec(2004)1- Препоръка на комисията на министрите към държавите-членки по финансово и бюджетно управление на местно и регионално ниво  и CM/Rec(2005)1 - Препоръка на Комитета на министрите към държавите-членки относно финансовите ресурси на местните и регионалните власти.

Съобразявайки се с местните потребности в България, в рамките на настоящия проект, бенчмаркингът бе разработен като инструмент за самооценка на бюджетното и финансовото управление на общините. В последствие беше успешно приложен в шест пилотни български общини с различен брой население, селектирани и в зависимост от:

  • собствените приходи на глава от населението са над средното за групата или под средното за групата общини със съответен брой население;
  • регионалното местоположение, с цел осигуряване на участието на общини с различни характеристики на територията (планинска, равнинна, крайбрежна, гранична и др.);
  • икономическият профил: аграрна, индустриална, технологична и др.

Адаптираният инструмент (по-долу) може да бъде доработван от съответната община в зависимост от спецификата и необходимостите на местно ниво. Резултатите от прилагането му могат да бъдат полезни и при разработването на местни политики за финансово и бюджетно управление на общината.

В случай, че желаете да приложите инструмента във Вашата община, можете да се свържете с нас на тел. 02/9434467/8 или на e-mail: namrb@namrb.org

  1. Инструмент: ТУК.

  2. Методолoгия: ТУК.

  3. Резултати: ТУК.