Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Дейност Дейност

Изпълнявани проекти

Покана за набиране на пилотни общини за прилагане инструмент за сравнителен анализ на местните финанси (Бенчмаркинг)

НСОРБ набира пилотни общини за прилагане на инструмент за сравнителен анализ на местните финанси (Бенчмаркинг). Поканата се реализира в рамките на проект „Развитие на фискалната децентрализация и подобряване на финансовото управление на местно ниво в България“, финансиран от Генерална дирекция "Подкрепа на структурните реформи" на Европейската комисия чрез Инструмента за техническа подкрепа.

Целта на бенчмаркинга е да се установят еталони за местни финанси и нуждите от стандартни разходи. Разработеният инструмент е основан на две препоръки на Съвета на Европа от 2004 г. и 2005 г. - CM/Rec(2004)1- Препоръка на комисията на министрите към държавите-членки по финансово и бюджетно управление на местно и регионално ниво  и CM/Rec(2005)1 - Препоръка на Комитета на министрите към държавите-членки относно финансовите ресурси на местните и регионалните власти и ще бъде приложен за оценка на съответните дейности в шест пилотни общини, от които:

  • под 5 000 жители;
  • между 5000 до 20 000 жители;
  • между 20000 до 50 000 жители;
  • над 50000 жители.

Подалите заявление за включване в проекта общини ще бъдат селектирани и в зависимост от:

  • собствените приходи на глава от населението са над средното за групата или под средното за групата общини със съответен брой население;
  • регионалното местоположение, с цел осигуряване на участието на общини с различни характеристики на територията (планинска, равнинна, крайбрежна, гранична и др.);
  • икономическият профил: аграрна, индустриална, технологична и др.

Участващите общини следва да се ангажират с предоставянето на допълнителна информация и документи за целите на прилагането на инструмента за оценка на местните финанси и на нуждите от стандартни разходи и да определят лице за контакт.

В тази връзка НСОРБ отправя покана към общините, желаещи да се включат в пилотната фаза на проекта, като за целта е необходимо да бъде изпратена заявка за това в НСОРБ до 12 май 2023 г. на e-mail адрес pozicia@namrb.orgПисмото, с което се заявява желание за участие като пилотна община по проекта, е в свободна форма, подписано от кмета на общината.

Повече информация за проекта можете да намерите на https://www.namrb.org/bg/deynost/izpalnyavani-proekti/varazvitie-na-fiskalnata-detsentralizatsiya-i-podobryavane-na-finansovoto-upravlenie-na-mestno-nivo-balgariyav.