Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Дейност Дейност

Изпълнявани проекти

Подготовка на обучители от пилотните общини по проекта

От 15 до 17 ноември в Троян ще се проведе обучение на обучители от шестте пилотни общини, по проект на НСОРБ „Развитие на фискалната децентрализация и подобряване на финансовото управление на местно ниво в България“. Това е финален резултат от прилагането на инструмента за сравнителен анализ на местните финанси (Бенчмаркинг), с който да се осигури развитие на местна експертиза и ориентираност към резултатите. Целта е да се създадат възможности за имплементиране и надграждане на инструмента и по-широко приложение от общините в рамките на новия мандат на местните власти

По време на обучението ще бъдат представени основни резултати по проекта и практически насоки за провеждане на ефективни обучения за възрастни, модули от инструментариума на Центъра за експертиза на доброто управление към Съвета на Европа (ЦЕДУ), включително: Еталон за местните финанси, Управление на изпълнението и др. В края на обучението участниците ще получат сертификати за обучители по финансов бенчмаркинг на местните финанси.